Stmívání.eu ~ Twilight Fan Home - Pomoc autorům » Jak přidat FanFiction článek

Jak přidat FanFiction článekMnohdy se stává, že jsou články vraceny kvůli drobnostem, kterým mohli autoři předejít, kdyby si pořádně přečetli pravidla.

V tomto článku se dozvíte, jak přidat povídku.

Autor může mít rozepsaných maximálně 6 povídek.

Všechny povídky a díla na stránkách se musí týkat Twilight tématiky, některé z postav v knihách.

 

Název

Název musí být gramaticky a stylisticky správně.

Začíná velkým písmenem.

Pokud se jedná o kapitolovou povídku, musí být v názvu uvedeno číslo kapitoly.

Pokud přidáváte jednorázovou povídku, která bude mít více částí (max. 3), musí být v názvu uvedeno číslo dílu.

Za řadovou číslovku se píše tečka a za ni mezera a pokračuje se malým písmenem!

 • Např.: Osamocená 1. kapitola

V názvu se nepoužívá kapitála (velká písmena, Caps Lock).

 • Např.: OSAMOCENÁ_1_Kapitola >>> Osamocená 1. kapitola

Kolonka Vygenerovaný link se musí shodovat s kolonkou Titulek článku. To znamená, že tam musí být vše, co je obsaženo v Titulku.

 • Do kolonky nic nepište, jen zmáčkněte Generovat poté, co vyplníte Titulek článku. Pokud v titulku něco změníte, znovu zmáčkněte Vygenerovat link. Např.: Osamocená 1. kapitola > osamocena-1-kapitola
 • Názvy povídek se nesmí shodovat s již existujícími názvy na stránkách.

V názvech nepoužívejte dolní pomlčky (_), závorky..., je to zcela zbytečné.

Pokud používáte pomlčky, plus a podobně, nezapomeňte, že se oddělují mezerami z obou stran.

 • Např.: Osamocená – Prolog + 1. kapitola

 

Sekce

Zařazujte povídku do správné sekce:

 • FanFiction na pokračování – povídky, které mají více než tři kapitoly.
 • FanFiction jednodílné – povídky s maximálním počtem tří částí.
 • FanFiction jednodílné - Drabble povídky - zde patří povídky o daném počtu slov - 100, 200 nebo 300.
 • FanFiction jednodílné - Soutěžní povídky – zde patří jen povídky zaslané do některé ze soutěží pořádaných na webu, zde nic nezařazujte.
 • FanFiction parodie – zde patří jak kapitolovky, tak jednodílné povídky se zesměšňujícím, vtipným obsahem.
 • FanFiction poezie – všechny básně se musí týkat TW. Bohatě stačí, když bude v perexu uvedena myšlenka, které se týká – ochod Edwarda, narození Renesmé, smrt Belly…

 

Přístupnost

U článků s lechtivým či vulgárním obsahem nastavujte omezení 15+ nebo 18+.

 

Vlastnosti

Tyto články musí mít zaškrtnuto Standardní článek/povídka.

Zobrazovat informace u článku by mělo být zaškrtnuto vždy! Znamená to, že se bude zobrazovat počet komentářů, zobrazení, autor, datum publikace…

Zobrazovat na titulní stránce jako článek zaškrtává admin, který článek opravuje. Na titulní stranu patří:

 • První díly kapitolových povídek ověřených přispěvatelů – prolog nebo 1. kapitola.
 • První díly jednorázových povídek ověřených přispěvatelů.
 • Drabble ověřených přispěvatelů.
 • Poezie ověřených přispěvatelů.
 • Poezie přispěvatelů, u kterých admini rozhodnou, že si titulní stránku zaslouží.
 • Drabble přispěvatelů, u kterých admini rozhodnou, že si titulní stránku zaslouží.
 • První díly kapitolových povídek nebo první díly jednorázových povídek ověřených přispěvatelů zařazených do sekce Parodie.
 • Více-autorské povídky se vydávají na titulní stranu, pokud je alespoň jeden z autorů ověřeným přispěvatelem a výše.

Článek je hotov zaškrtává autor poté, co dokončí článek.

Článek připraven k vydání zaškrtává admin poté, co opraví článek, tímto jej pošle k publikaci.

Povolit diskuzi by mělo být zaškrtnuto vždy, pokud nebude, nebude možno psát komentáře.

Dokončená povídková řada zaškrtněte u prvního dílu povídky poté, co bude publikován poslední díl vaší povídky.

 

Perex obrázek

Obrázek musí mít 10 kB nebo 100 px na výšku. Pokud zvolíte druhou možnost (100 px), obrázek nesmí mít víc než 20 kB.

Pokud vkládáte celou adresu obrázku, tak smažte /gallery/ a vložte adresu i s http://

Jestli použijete obrázek z naší galerie, tak stačí zkopírovat část adresy, která je za /gallery/ a vložit do kolonky za /gallery/.

Pokud je obrázek ve formátu JPG popřípadě JPEG a neodpovídá pravidlům, můžete použít na opravu /thumbs/.

Nepoužívejte formát bmp!

Velikost můžete rovněž změnit při nahrávání do galerie u Rozlišení obrázku, pro perexy nastavte 100 px.

Obrázky se nahrávají do sekcí:

 

 

Perex

Text perexu musí být jasný, stručný, výstižný a hlavně gramatický a stylisticky správně!

Musí obsahovat stručný nástin děje, stačí i jedna věta, ale čtenář musí vědět, o čem kapitola je, může to přilákat nové čtenáře.

Měl by mít okolo 20 slov.

V perexu se nepoužívá kapitála (velká písmena, Caps Lock).

Perex povídky drabble musí obsahovat počet slov (100 slov, 200 slov, 300 slov).

Věnování, děkovačky, přání u povídek směřujících na titulní stránku se nepíší do perexu, ale do textu článku.

 

Text

Povídka se musí týkat Twilight tématu! Cokoliv jiného směřujte na Our Stories.

Povídky, jak jednorázové, tak na pokračování, musí mít minimálně 500 slov a poezie 40 slov (je myšlen samotný text kapitoly, nezapočítávají se vzkazy, části z minulé kapitoly apod.). Vyjímkou jsou Drabble, u kterých je daný počet slov 100, 200 nebo 300.

Text článku musí být vždy gramaticky správně.

 • Kontroluje se y/i, mě/mně, ji/jí, ni/ní, sloveso být (bychom, není bysme ani by jsme), vyjmenovaná slova a slova cizí, s/z, čárky (alespoň takové ty základní před ale, proto, a tak, že, co, kdy, kde, když, jak, tak, atd.), mezery, překlepy…
 • Pomoct by vám mohly tyto stránky: Internetová jazyková příručka Pravidla psaní

V textu se nepoužívá kapitála (velká písmena, Caps Lock), v rozumných případech se objevit může. Pokud se pod kapitolou budou vyskytovat vzkazy psané kapitálou, v přijatelné délce, toleruje se to. Rovněž se tolerují nadpisy, změny pohledů…

 • Např. POHLED EMMETTA.

Na zvýraznění máme kurzívu a tučné písmo, ale preferujeme kurzívu, tučné písmo je na nadpisy a podobně.

Text by měl být psán základním typem písma, tedy ARIAL, ostatní jsou na nápisy, nebo do shrnutí.

Písmo v článku by mělo mít velikosti: 4 (14pt), nadpisy v článku by měly mít velikosti: od 4 (14pt) do 6 (24pt). Výrazně se doporučuje nechávat standartní velikost písma, tedy ji v editoru po vložení nijak neupravovat! Pokud jste velikost změnili, lze ji do standartní velikosti vrátit pomocí tlačítka v editoru Odstranit formátování.

Barva písma má zůstávat standardní. Je vřele doporučeno autorům nepsat „barevně“. Vzkazy a nadpisy samozřejmě mohu být barevně.

Obrázky a videa se musí vždy zobrazovat ve středním sloupci, ne jej přesahovat!

Netoleruje se podtržení textu – plete se s odkazy v textu.

Odkazy směřující na jiné stránky se musí otvírat v novém okně. Odkazy na naše stránky se otvírají ve stejném okně (v tomto případě nemusíte nastavovat nic).

Každý článek by měl být rozdělen do odstavců, aby byl přehledný.

Slang uznáváme, ale všeho s mírou. Nespisovná slova totiž mnohdy narušují text článku.

Každá nová přímá řeč patří na nový řádek!!!

Přímá řeč se ohraničuje uvozovkami – na začátku dolní uvozovky a na konci horní uvozovky – „“. Najdete je v editoru, ve speciálních znacích ve wordu, ve wordu se rovněž dolní uvozovky dělají automaticky. Nikdy nepoužívejte místo dolních uvozovek čárky!

Koncept pro psaní přímé řeči.

Pokud za přímou řečí následuje věta uvozovací (řekl, zeptal se, vykřikl, odpověděl, pozdravil, vyděsil se, souhlasil…), nesmí přímá řeč končit tečkou a začínat velkým písmenem.
1) Přímá řeč může končit vykřičníkem nebo otazníkem:
„Mohla bych tě o něco poprosit?“ zeptala se Alice.
„Prosím, nechoď tam!“ vykřikl zoufale.

2) V ostatních případech končí čárkou:
„Pojedu tam, ať chceš, nebo ne,“ řekla jsem odhodlaně.

3) Za přímou řečí následuje činnost někoho jiného:
„Prosím, pozdravuj všechny.“ Přikývl na souhlas.
„Slyšel jsi mě?“ Bezděčně pokrčil rameny.
„Prosím, nechoď tam!“ Jen přikývla.

4) Událost se stala, až když osoba domluvila:
„Prosím, vyřiď, že mě to mrzí.“ Popadla jsem svá zavazadla a utíkala pryč.

5) Pokud mezi jednu přímou řeč vložíme jinou větu, může to být napsáno dvěma způsoby:
„Pojď,“ řekla, „uvařím ti kafe.“
„Pojď,“ řekla. „Uvařím ti kafe.“
 

Odkazy na kapitoly

V administraci při úpravě článků máte nad editorem 2 kolonky - Předchozí dílNásledující díl.

Předchozí

Do této kolonky vložte URL předcházející kapitoly vaší povídky.

Např.: http://www.stmivani.eu/10-fanfiction-na-pokracovani/rodina-2-kapitola/ nebo jen část adresy za www.stmivani.eu/, tedy 10-fanfiction-na-pokracovani/rodina-2-kapitola/ (na tuto formu se adresa po uložení automaticky ořízne).

Výsledek po uložení bude tedy vypadat následovně:

Předcházející 

 

Následující

Samozřejmě adresu vložíte až po jejím vytvoření.

Např.: http://www.stmivani.eu/10-fanfiction-na-pokracovani/rodina-4-kapitola/ nebo jen část adresy za www.stmivani.eu/, tedy 10-fanfiction-na-pokracovani/rodina-4-kapitola/ (na tuto formu se adresa po uložení automaticky ořízne).

Výsledek po uložení bude tedy vypadat následovně:

Následující

 

Spoluautor

Pro spoluautorské povídky mají autoři políčko Spoluautor.

Spoluautor

Do tohoto políčka vložte URL profilu spoluautora nebo jen přesný (ale opravdu přesný, protože se automaticky přesměruje na profil!) nick spoluautora. Takže bezpečnější je vkládat celou adresu profilu, tedy http://www.stmivani.eu/profiles/4dd4/

Adresa se po uložení opět automaticky ořízne, takže bude vypadat následovně:

Spoluautor 

U spoluautorských článků se jméno spoluautora bude zobrazovat vedle jména autora článku a takovýto článek se objeví v profilech obou autorů.

 

Vložení odkazu

Označte text, ze kterého chcete udělat odkaz.

Klikněte na Vložit/upravit odkaz.

Do kolonky URL odkazu vložte celou adresu stránky, na kterou chcete odkazovat. Např.: http://www.stmivani.eu/40-pomoc-autorum/

U kolonky Cíl máte tři možnosti:

 • Nenastaveno - články se budou otvírat ve stejném okně - používáno pro odkazy směřující na naše stránky.
 • Otevřít odkaz ve stejném okně - nastavte u odkazů směřujících na naše stránky nebo nechte Nenastaveno.
 • Otevřít odkaz v novém okně - nastavte pro články směřující na jiné stránky.

Do kolonky Titulek můžete napsat text, který se bude zobrazovat, pokud na odkaz najedete kurzorem. Např.: FanFiction

Klikněte na Vložit.

 

Pokud chcete odkaz zrušit, klikněte na něj kurzorem, otevřete si Vložit/upravit odkaz, vymažte kolonku URL odkazu a klikněte na Aktualizovat.

 

Vložení videa

Klikněte na Vložit/upravit média. 

Do kolonky Soubor/URL vložte URL adresu videa, které vkládáte.

Pokud jsou rozměry na šířku větší jak 500 px, tak video zmenšete přepsáním velikostí.

Klikněte na Vložit.

 

Vložení obrázků

Obrázek nahrajte do galerie. Jak zjistíte zde: v článku Jak správně nahrát obrázek do galerie. Popřípadě si najděte obrázek na internetu, ale v tomto případě může být obrázek kdykoliv smazán a některé nefungují, například obrázky nalezené přes Google, v jejichž adrese necháte i cestu, kterou jste se k obrázku dostali. Některé naopak fungují jen po zobrazení domovské stránky.

Klikněte na Vložit/upravit obrázek. 

Do URL obrázku vložte adresu obrázku, např.: http://www.stmivani.eu/gallery/rady_perex.jpg

Pokud má obrázek na šířku více než 500 px, tak upravte velikost,

Klikněte na Vložit.

 

Pokud jste si po sobě článek zkontrolovali, věříte, že máte všechno dobře a chcete jej publikovat, klikněte na Uložit. Tím jste poslali článek ke schválení administrátorům.

Více o procesu schvalování článků se dozvíte v článku Schvalování článků.

 

Publikace

FF se publikuje od 7.00 do 22.00.

FF se publikuje po 15 minutách.

Jednorázové povídky (všechny díly), první díly kapitolových povídek, poezie, první díly parodií a jednorázovky zařazené do sekce Parodie všech uživatelů se publikují od 15.00 do 21.00 hodin.

Drabble jdoucí na titulní stranu se publikují sice každou hodinu ale vždy v půl.

Drabble, které nejdou na titulní stranu, se publikují od 7.00 do 22.00 hodin.

V jeden den může vyjít jen jeden díl jedné povídky!

Na titulní stranu se FF publikuje po hodině.

 

Mazání článků

Pokud z nějakého důvodu chcete smazat již publikovaný článek, obraťte se na tento článek: Žádosti o smazání článků

Pokud chcete smazat doposud nepublikovaný článek, stačí, když zaškrtnete Článek je hotov a do perexu, názvu článku nebo komentáře napíšete, že chcete článek smazat, bude vám vyhověno.

Uvědomte si, že nemusíte mazat články, které jste vytvořili omylem, protože je vždy můžete změnit!

 

Více o procesu schvalování článků se dozvíte v článku Schvalování článků.

 

Jak přidat Zprávičku

Jak si vytvořit shrnutí

Jak správně nahrát obrázek do galerie

Pomoc autorůmSdílet Sdílet

Diskuse pro článek Jak přidat FanFiction článek:

 1
257. Petronela webmaster
01.04.2018 [9:53]

Petronelavk015 - ideální je odlišit ten myšlený text od ostatního, takže například kurzívou:

Bože, už abych byl v centru – pomyslel jsem si a odvrátil od ní pohled.

- část před pomlčkou by byla kurzívou a za pomlčkou už normálně.

256. vk015
01.04.2018 [9:37]

vk015Chtěla jsem se zeptat - Jak přidat myšlenky postavy? Do uvozovek nebo bez?

255. VAlice
01.11.2017 [18:28]

VAliceCvrcek admin: Díky za odpověď Emoticon

254. Cvrcek admin
01.11.2017 [10:23]

CvrcekVAlice: Budeš ho bohužel muset upravit na jednu z tebou zmíněných variant. Článek o 400 slovech vydat nemůžeme... Emoticon

253. VAlice
31.10.2017 [21:01]

VAliceAhojky, chtěla bych se zeptat, když mám v počítači rozepsanou povídku o 400 slovech a chtěla bych ji zařadit do parodií, smím ji nechat tak, jak je, nebo ji musím zkrátit na Drabble nebo popřípadě prodloužit na jednorázovou povídku? Emoticon Emoticon

27.04.2015 [6:43]

trefi133Už je to téměř půl roku a já stále čekám, až se mi na povídku admini alespoň podívají. Jak dlouho mám ještě čekat?

06.04.2015 [9:24]

bellastorm ja furt neviem jak pridať článok

12.02.2015 [12:47]

kacenka1409chloe, diky moc, to mě uklidnilo. Už jsem dost dlouho přemýšlela, kde mám asi chybu. Díky

249. chloe
12.02.2015 [11:31]

chloeAhoj kaci, prosim te hlavne nepanikar Emoticon pokud tam nemas komentar od adminek s tim kde je chyba a co si mas pripadne opravit ( v takovem pripade ti odskrtnou clanek na neni hotov a komentuji to vzdy) tak na tebe jen jeste neprisla rada v administraci to se stava adminky toho maji proste moc a nekdy se ceka i mnohem dele nez jen ctrnact dni Emoticon v klidu si pokracuj ve psani a neboj tvuj cas jiste prijde... Emoticon

12.02.2015 [9:30]

kacenka1409Pomóóóc! Poraďte mi prosím někdo, co dělám špatně? Shrnutí i první dvě kapitoly povídky mám hotové již dva týdny a pořád to není publikované. Nenapadá někoho, kde jsem udělala chybu? Já už nevím Emoticon Díky za odpověď

08.02.2015 [20:35]

kacenka1409Ahoj, nechci na vás spěchat a vím, že toho máte hodně. Jen jsem si před nějakým časem založila shrnutí a přidala k tomu první dvě kapitoly povidky, už je to víc než týden a pořád to není publikované. Nevím, jestli tam nemám něco špatně. Jak zjistím, že jsou mi povídky vráceny? Nebo že mám chybu v tom schrnutí? Díky moc za odpověď

246. Jessy
03.01.2015 [10:48]

JessyVolturidemetri, ak chceš vkladať poviedky, najprv musíš požiadať o práva prispievateľa. Tu: www.stmivani.eu/68-o-webu/mate-zajem/ Emoticon

03.01.2015 [3:44]

VolturidemetriAhoj chci se zeptat zalozila jsem si ucet a jak mam pridat povidku dekuji za odpoved

03.02.2014 [21:03]

VeubellaAhoj, pár měsíců jsem nic nepřidávala a teď jsem zjistila, že mi nefunguje vkládání odkazů do textu. Byla bych moc vděčná, kdyby se na to někdo podíval. Předem díky. :)

243. Irtemed
28.11.2013 [19:09]

IrtemedBlackStar: děkuji za odpověď, budu čekat:)

242. BlackStar admin
28.11.2013 [15:38]

BlackStarIrtemed,
pred tebou je ešte pár článkov, takže záleží na adminoch, ako budú opravovať. Ale zväčša to býva tak deň dva. Emoticon

241. Irtemed
28.11.2013 [13:50]

Irtemedahojte, jen se chci zeptat, byla mi vrácena povídka, kterou jsem si (doufám správně...) opravila, jak dlouho trvá její překontrolování a následné vydání (Jedná se o prolog a první kapitolu povídky Volterra? To snad ne!)dík Emoticon Emoticon

240. Myfate admin
09.11.2013 [21:57]

Myfatesilvi14,
tady máš všechno, co by Tě mohlo zajímat:
www.stmivani.eu/68-o-webu/nabor-administratoru/#discussion

239. silvi14
09.11.2013 [21:54]

silvi14Také jsem přemýšlela, že bych se stala adminkou. Ale jaká jsou vlastně kritéria výběru? :)

09.11.2013 [18:57]

IsabelMasenSlečny, ráda bych vás upozornila na to, že my, admini, jsme také jenom lidé, kteří musí chodit do školy, učit se, věnovat se sami sobě a svým rodinám. Každý váš článek je prohlížen, opravován a publikován v co nejkratší době. Bohužel se ale stává, že je ve článku hodně chyb, a my se u něj zasekneme.
Co se týče poezie, jedná se o ní, zda půjde na titulku nebo ne. I to chvilku trvá, než se shodneme a poezii vydáme. Buďte proto trpělivé a věřte, že na vás "nekašleme", jen je toho prostě hodně. Tím apeluji na ty z vás, které zvládají gramatiku, znají web a mají alespoň trochu času, aby popřemýšlely o tom, že by nám pomohly. Adminů nikdy není dost a jak vidíte, pomoc by se nám hodila. Emoticon

237. silvi14
09.11.2013 [18:47]

silvi14Chci se zeptat, jak dlouho zhruba trvá než mi bude vydána povídka? Děkuji za odpověď :)

236. Kyanita
25.10.2013 [19:39]

KyanitaAhoj, psala jsem to již na konči srpna. Jen se chci zeptat, jestli jsem stále v pořadníku, nebo co se vlastně děje. Jsem trpělivá! Předem díky Emoticon .

22.10.2013 [16:55]

LuckaNessieCullenAhoj,
chtela bych se zeptat, kdy asi muze vyjit muj clanek "Nikdy te nechci ztratit! ", kdyz jsem zaskrtla Clanek je hotov 13. 10. ?

30.09.2013 [23:22]

Dianeh001Becky: Budu muset taky! Emoticon

29.09.2013 [22:50]

Rebekaah1606Dianeh: To já mám zas deset dní, sedm a ještě nějak. Spíš to bude tím nedostatkem času. Asi začnu cvičit trpělivost. Co ty? :D
Becky

29.09.2013 [22:01]

Dianeh001Ahojte! Už přes týden mám v administraci poezii, kterou bych chtěla vydat, ale ono se pořád nic neděje... Pokazilo se něco? Prosím o odpověď, jelikož tohle je už vážně dlouho na dobu zveřejňovacího cyklu jedné poezie. Emoticon

231. Elejah
16.09.2013 [10:36]

ElejahTakže ještě jednou zdravím. Už jsem tu jednou psala ohledně zveřejnění mé první kapitoly a ano - nazvěte si mě otravnou, nicméně nemůžu jinak. Jsou to 3 týdny! co jsem poslala svou prvotinu k opravě a k publikaci a ono pořád nic. Taktéž zřejmě ještě nebylo rozhodnuto o přidělení práv oprávněného přispěvatele, o která bych vážně stála (a to přesto, že jsem údajně už před dvěma týdny byla v poradně... to fakt trvá tak dlouho, posoudit, zda někdo umí psát?). Já bych fakt pochopila, kdyby mi někdo napsal něco ve stylu "je nás málo, nemáme čas si to všechno stihnout přečíst", ale zatím ani ťuk - jen koukám, jak mi naskakují dennodenně zobrazení (teď má 1. kapitola 60, takže si to někdo evidentně přečetl). Mezitím jsem stihla dopsat a dát ke zveřejnění další tři kapitoly, další už je z půlky hotová... Prostě nezlobte se, ale po 3. týdnech už mi nějak nejde v klidu mlčet, tak žádám aspoň o nějaký přibližný termín, díky. S pozdravem Elejah.

230. SiReeN
08.09.2013 [12:43]

SiReeNKyanita, platí to stejné, co pro dotaz před tebou, momentálně jsi v poradně, kde se rozhoduje o udělení/neudělení OP, což chvíli trvá. Prosím, buď trpělivá. Emoticon

229. Kyanita
08.09.2013 [12:15]

KyanitaDobré odpoledne. Chtěla bych se zeptat, jestli jsem udělala něco špatně. Již od 31.8 jsem publikovala povídku, ale zatím nebyla publikována. Děkuji za odpověd :).

228. SiReeN
31.08.2013 [19:15]

SiReeNElejah, jelikož je to tvůj první článek, rozhoduje se u tebe udělení/neudělení OP. Nějakou chvíli trvá rozhodování a poté samotná oprava, proto tě prosím o trpělivost. Emoticon Momentálně jsi ještě stále v poradně.

227. Elejah
31.08.2013 [18:56]

ElejahZdravím všechny a měla bych menší dotaz na někoho z adminů - Je to už skoro týden, co jsem přidala první díl své debutové povídky a stále žádná odezva. Mám obavu, že jsem možná udělala něco špatně... Co s tím, prosím pěkně :)? Díky za případnou odpověď.

226. SiReeN
29.08.2013 [11:41]

SiReeNRebekaah1606, ahoj, pokud se jedná o poezii, tak to vždy trvá o něco déle, protože u těchto článků se rozhoduje o umístění/neumístění na titulní straně. Emoticon

29.08.2013 [11:34]

Rebekaah1606Ahoj,
já vím že jsem otravný jedinec, ale u jistého článku jsem zaškrtla hotovo 22.8 a tak se chci optat zda jsem neudělala něco špatně či je to z důvodu dovolených, což chápu. Děkuji za odpověď.
Becky

18.08.2013 [14:15]

LiviaCullenMama taký mali problém .. nazov poviedky musí byť napísaný v latinke? pretože som napísala názov jednodielnej poviedky v azbuke a tlačítko generovať mi štrajkuje a teraz neviem či mám zmeniť názov alebo sa to dá dáko urobiť

223. Lena15
05.08.2013 [13:39]

Lena15Děkuji moc, zdá se, že jsem omylem psala místo /gallery/ jen gallery/ Emoticon Emoticon .
Moc děkuji za pomoc, domcamerci. Emoticon

05.08.2013 [13:29]

domcamerciLena15: Máš to ve správnym formátu? A zadáváš před to při vložení /gallery/...?

221. Lena15
05.08.2013 [13:26]

Lena15Dobrý den! Emoticon
Mám takový problém s obrázky...
Nahrála jsem je do složky "moje obrázky" dobře, ale vůbec se mi nezobrazují...
Zkoušela jsem to znovu - vymazat obrázek, znovu nahrát a znovu vložit, ale pořád nic... Emoticon
Prosím, co mám dělat??? Emoticon
Předem děkuji za odpověď!

01.08.2013 [21:18]

PrimroseSiReeN: Ospravedlňujem sa za chybný čas. Moja chyba, inak ďakujem za vysvetlenie. :)

01.08.2013 [17:30]

RuskaVodkaSiReeN: Ďakujem za odpoveď a vysvetlenie. Emoticon

218. SiReeN
01.08.2013 [14:50]

SiReeNPrimrose, ahoj, jelikož jde o tvůj první článek, rozhodovalo se u tebe o udělení/neudělení OP, což chvíli trvá. Proto prosím o trpělivost. Děkuji. Emoticon
(Jediný článek, co tu od tebe máme, je Ona vlk z 28.7., žádný starší tu není, takže pokud jsi přidala nějaký před týdnem a půl, podívej se, jestli jsi zaškrtla "Článek je hotov", bez zaškrtnutí se nám v administraci neobjeví a my ho nevydáme. Emoticon)

RuskaVodka, ty jsi ještě stále v poradně u posuzování OP, proto i tebe prosím o trpělivost. Emoticon
A k tomu, že častěji vychází české články - českých adminů je patnáct, slovenské ale máme jen tři. Slovenských přispěvatelů je sice méně než českých, ale tři jsou přece jen málo, proto to občas chvíli trvá (ale i české články musejí čekat, obzvláště v době dovolených). Emoticon

01.08.2013 [13:06]

RuskaVodkaAhoj. Ja by som sa chcela opýtať na to isté, čo aj Primrose. Článok som zaškrtla, že je hotový 24.7. Viem, že viacerí slovenskí admini sú na dovolenke a všimla som si, že oveľa častejšie sú schválené české články ako slovenské. To všetci slováci šli na dovolenku?? Emoticon Ja si počkám a viem, že aj adminky majú svoje životy, len by som sa chcela opýtať čo a ako.

01.08.2013 [12:32]

PrimroseAhoj!
Viem, že máte isto veľa práce, ale napísala som článok a zaškrtla článek je hotov a ešte nikto sa nato asi nepozrel (možno hej) a to som ho pridala pred týždňom a pol. Stalo sa niečo? Mám tam moc chýb? Emoticon
Prim.

215. Blotik
20.07.2013 [21:34]

BlotikHappyDee: Jelikož to byla první kapitola tvé povídky, rozhodovalo se o tobě v poradně, zda dostaneš OP. Proto to zdržení. Navíc slovenských Adminů je o hodně méně než českých, proto to trvá. Proto tě žádám o strpení.
Děkuju. Emoticon

20.07.2013 [20:43]

HappyDeeAhojte, prerobila som tú moju poviedku a napísala 1. kapitolu, avšak stále ste ju nepublikovali (už to bude 2 týždne) a ja neviem či je niekde problém.

19.07.2013 [13:08]

LuciaCullen2Ahojte možno vyzeram ako tupec ale už všetko ako to má byť- teda čo sa tyka šlánku.
Ale stále neviem ako tu pridať nejaku poviedku prosím pomôžte mi ako to mám urobiť Emoticon Emoticon Emoticon

212. BlackStar admin
25.06.2013 [21:45]

BlackStarR1606,
rátajú sa iba publikované, tie ktoré máš nedokončené (t.j. nepublikované) sa nerátajú.

211. BlackStar admin
25.06.2013 [21:42]

BlackStarAliceCullen999,
skús použiť kurzívu, to je najlepší variant. Emoticon

25.06.2013 [20:53]

AliceCullen999Ahoj chtěla bych se zeptat Emoticon
Píšu povídku Sestry navždy (?) a potřebuji tam napsat zápis do deníku. Vím, že se má psát zakladním typem písma, ale mohla bych jenom na ten deník použít jiný typ? Předem děkuji za odpověď Emoticon

25.06.2013 [20:42]

Rebekaah1606Zdravím,
asi jsem trochu připitomělá, ale chci se zeptat jestli se nevydané, ale hotové články počítají do těch šesti z první vět na vrchu této stránky. Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon

Děkuji za odpověď R.R.1606

208. BlackStar admin
20.06.2013 [21:16]

BlackStarGV,
stále sa o tebe rozhoduje v Poradne, tak budeš musieť ešte chvíľku vydržať.
Ďakujem za pochopenie. Emoticon

20.06.2013 [20:10]

GabrielaVespucciZdarec!
Tak jsem na radu SiReeN dala už 12.6. (Opravy) a dala clanek je hotov. Mozna uz jsem desne vlezla ale zvedavost mi nedala. Dekuji za odpoved ;-) Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon

206. barcina
20.06.2013 [6:51]

barcinaV pořádku. Emoticon Už mi ji vydali. Emoticon Díky. Emoticon

15.06.2013 [15:40]

AliceCullen999No tak už to jde. Konečně Emoticon Emoticon Chybělo mi tam lomeno. Omlouvám se za to, že jsem obtěžovala Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon

15.06.2013 [15:36]

AliceCullen999Nemám - to je ten problém. Když ten obrázek dám na jinou povídku, funguje normálně. Nefunguje mi to jen na té jedné parodii. Jinak funguje normálně. Dost mě to štve Emoticon Emoticon Emoticon

15.06.2013 [14:49]

VictoriaJamesLaurentAlice, nemáš v názve bodky? To by mohol byť problém :)

15.06.2013 [12:52]

AliceCullen999Ahojte, promiňte, že otravuji, jen mám takový problém. Mám napsanou parodii a nefunguje mi perex obrázek. Nahrála jsem tedy nový s velikostí perexu, ale stále nic. Nefunguje to. Nevíte, v čem by ještě mohl být problém? Děkuji Emoticon

201. barcina
13.06.2013 [20:14]

barcinaAhoj, vím, že máte hodně práce... Ale chtěla bych se zeptat, jestli je s mojí povídkou nějaký problém, protože jsem ji sem vložila 8.5. a ještě se mi nikdo neozval. Emoticon Emoticon Mám tam hodně chyb? Emoticon Nebo je to kvůli tomu, že je přede mnou ještě hodně povídek čekajících na opravení?
Předem děkuji za odpověď. Emoticon

04.06.2013 [17:51]

NessieCullenBlackAhojte... Nechci otravovat a vím že toho máte asi moc, ale chtěla bych se zeptat jestli je s vydáním další kapitoly mé povídky nějaký problém?? Emoticon Emoticon Trvá to už dva týdny a stále nic a jindy to tak dlouho netrvalo Emoticon

199. SiReeN
01.06.2013 [17:12]

SiReeNGabrielaVespucci, jestli myslíš svou drabble povídku Esmé a dítě, podívej se na svůj profil - povídka už tam je, vyjde 17:15. Co se týče tvé kapitolové povídky (Chtít a věřit), k té jsem ti dnes psala komentář, že jestli ji chceš vydat, musíš zaškrtnout "Článek je hotov". Emoticon

Lena15, řekla bych, že je to na tobě, kolik kapitol nám do administrace pošleš, počítej však s tím, že ti neopravíme všechny zároveň, ale dáme přednost i třeba později přidaným článkům, aby se nestalo, že tobě vyjde každý den kapitola a někdo bude dlouho čekat na vydání. Jinak se opravuje od nejstarších článků k nejnovějším. Doba vydání bývá různá, někdy 2-3 dny, někdy to však trvá i déle. Emoticon Snad tahle odpověď postačí. Emoticon

01.06.2013 [17:00]

GabrielaVespucciAhoj. Chci se zeptat. V drabble povidkach jsem dala k zaskrtnuti clanek je hotov pred tremi tydny astale nic.... je chyba u me? Dekuju za odpoved;-)

197. Lena15
30.05.2013 [17:11]

Lena15Ahoj, jen bych se ráda zeptala!
Kolik kapitol (u kapitolových povídek, pochopitelně) můžu přidat, než budou schváleny? Předem dík! Emoticon

196. Myfate admin
26.05.2013 [18:44]

MyfateGabrielaVespucci, od Tebe máme v administraci pouze jeden článek na vydání - Esmé a dítě. U ostatních si zkontroluj, jestli máš zaškrtnuto "Článek je hotov".

Mea, od Tebe nemáme v administraci žádný článek, takže si taktéž zkontroluj, zda máš zaškrtnuto "Článek je hotov".

26.05.2013 [17:12]

domcamerciMea: Zaškrtla si - článek je hotov?

194. Mea
26.05.2013 [16:38]

MeaMám stejný problém jako GabrielaVespucci. Svojí básničku Navždy těhotná, jsem vložila 28.04. a ještě není publikovaná, takže se chci zeptat, kde je problém? Předem děkuji za odpověď.

193. BlackStar admin
17.05.2013 [21:39]

BlackStarAliceCullen999,
nemáme žiadny obmedzený počet kapitol. Nájdeš tu poviedky aj so sto kapitolami, takže smelo do písania. Emoticon

17.05.2013 [21:19]

AliceCullen999Ahoj, chci se jen zeptat - je nějaký omezený počet kapitol pro kapitolovou povídku? Jakože můžu mít třeba i padesát kapitol? Předem díky za odpověď Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon

191.
Smazat | Upravit | 10.05.2013 [17:06]

Ahoj, chtěla bych se zeptat, zda je s vydáním mé další kapitoly nějaký problém? Díky.

190. MBJV
05.05.2013 [17:14]

MBJVAhoj, chtěla bych se zeptat kdy bude vydaná naše poezie? Odškrtli jsme že je člůánek hotov už 18. 4. tak bysme se chtěli zeptat jestli je tam něco špatně.. Emoticon Předem děkujem MBJV.

189. Johnna
05.05.2013 [15:10]

JohnnaAhoj,
jak dlouho trvá prosím přidání článku? Už to trvá více než týden a já nevím jestli je to normální, nebo jestli je ta povídka tak strašná!

Předem děkuji za odpověď
Johnna

188.
Smazat | Upravit | 02.05.2013 [21:57]

Ahoj, 22. dubna jsem přidala další kapitolu své povídky na vydání. Stále není publikovaná. Chtěla bych požádat o její kontrolu a následné vydání. Děkuji předem, Monetka.

14.04.2013 [20:41]

NatalieMarieVantuchovaChtěla bych požádat o opravu mích hotovích povídek. Jsem prostě blondýna. Dopředu děkuju.

186. Mysetka
28.03.2013 [17:18]

MysetkaAhoj, nedávno jsem požádala o práva přespěvovatele, ale zatím se mi ještě nikdo neozval. Co s tím? Děkuju :)

185. Simiik
20.03.2013 [13:40]

SimiikAhojte, lidi, chápu, že máte celkem fofr, ale článek jsem uložila 10. března a furt nic. 19. března jsem se koukala, zda prošel aspoň kontrolou admina a není pouze uveřejněný termín publikace, ale ani oprava od admina nebyla provedena. Je už dvacátého, takže bych ráda věděla, zda se něco bude dít nebo ne. Dík za info. Emoticon

184. ada1987
08.03.2013 [10:20]

ada1987dakujem.

183. Shay
07.03.2013 [21:35]

Shayada1987,
ahoj, už by to mělo být v pořádku. Emoticon

182. ada1987
07.03.2013 [21:28]

ada1987ahoj, mohla by som poprosiť adminov o pomoc? Pri zobrazovaní mojej poviedky Dobrodružstvo na Ibize sa zobrazuje biele pozadie a ja ho neviem odstranit. dakujem.

07.02.2013 [13:59]

SarahBellAhoj, chtěla jsem se zeptat, proč mi nevychází moje drabbly a povídky, i když u nih zaškrtávám článek je hotov. Už je to přes týden. Díky za odpověď.

180.
Smazat | Upravit | 07.02.2013 [12:09]

SiReeN: děkuji moc za upozornění. Skutečně jsem si toho nevšimla. Příště si na to dám pozor.

06.02.2013 [20:31]

KatuuskaCullenAhoj, někde jsem si tu přečetla, že pokud čeká kapitola na schválení a potom ji opakovaně otevřu, abych ji zkontrolovala, ve vašem žebříčku na opravu se posune. Jakmile tedy zaškrtnu, že je článek hotov, už na to dál nemám klikat? Nebo to vůbec ničemu nevadí? A jak je to prosím s Hodinovým manželem - Prolog, který čeká na schválení? A drabblem První slůvko? Doufám, že neotravuji, děkuji za odpověď a přeji hezký večer. Emoticon

178. SiReeN
06.02.2013 [19:25]

SiReeNMonetka, ahoj, pokud máš na mysli 14. kapitolu tvé povídky O Ise, Edwardovi..., tak není opravena proto, že u ní není zaškrtnuta možnost "Článek je hotov", tudíž ji v administraci nemáme. Až se tam objeví, opravíme ji. Emoticon

177.
Smazat | Upravit | 06.02.2013 [18:52]

Ahoj, moje kapitola stále není vyvěšená. Ráda bych poprosila o její publikování. Díky.

176.
Smazat | Upravit | 01.02.2013 [19:20]

Ahoj, svojí další kapitolu jsem opravila podle pokynů admina už déle než před týdnem a stále není vydaná. Kde je problém tentokrát? Díky.

29.01.2013 [19:59]

Melanie99Ahoj, len som sa chcela spýtať či sa poézia musí rýmovať, alebo stačí keď bude vo veršoch... nevedela som kam to napísať. Emoticon

174.
Smazat | Upravit | 23.01.2013 [14:57]

Ahoj, už desátý den čekám na vydání své další kapitoly. Nevíte, kde je problém? Díky.

22.01.2013 [19:07]

petruss11Ahoj už asi před týdnem jsem přidala svoji povídku Alecovo rozhodnutí - 3.kapitola a pořád mi nevyšla, kdy asi tak vyjde?

30.12.2012 [23:03]

AhaLuciaďakujem! Emoticon

171. SiReeN
30.12.2012 [21:05]

SiReeNAhaLucia, nejprve si musíš tady www.stmivani.eu/68-o-webu/mate-zajem/ zažádat o práva přispěvatele, poté se ti zpřístupní administrace (bude vpravo nahoře v kolonce Twilight účet), kde najdeš možnost Přidat článek. Ale nejprve musíš mít práva přispěvatele. Emoticon

30.12.2012 [21:03]

AhaLuciaAhojte!
Síce som si už prečítala všemožné články čo, ako, prečo, kedy, no stále je pre mňa záhadou ako a kde vložiť text, ktorý by potom čakal na schválenie.
Možno mi niečo ušlo, ak áno, vopred sa ospravedlňujem, no za vysvetlenie by som bola naozaj vďačná!
Emoticon

29.12.2012 [19:12]

petruss11Děkuji SiReeN Emoticon

168. SiReeN
29.12.2012 [17:16]

SiReeNpetruss11, nejprve musíš ve svém článku zaškrtnout možnost "Článek je hotov" (což zaškrtnuto nemáš), aby se dostal do administrace k opravě. Jelikož je to tvůj první článek, nejprve se bude rozhodovat o udělení/neudělení práv OP, poté ti bude povídka vydána. Emoticon

29.12.2012 [17:12]

petruss11Ahoj už před pár dny jsem přidala svou první povídku. Kdy asi tak bude vydána?

166. Hanulka
27.11.2012 [20:36]

HanulkaGabrielaCullen: Na poprvé to trvá déle, rozhodujem u tebe o právech Ověřeného přispěvatele. Buď, prosím, ještě trpělivá. Děkuji. Emoticon

27.11.2012 [20:35]

GabrielaCullenKdyž jsem přidala prolog k mojí první povídce ještě 24.11.2012 kdy by měla byt publikována ?

164. 4dd4
18.11.2012 [11:23]

4dd4Matus, v článku máš odkaz na článek Schvalování článků - tam se vše dozvíš.

163. matus
17.11.2012 [22:56]

matusAhoj chcem sa opýtať že mám práva prisievateľa napísala som poviedku a v sekcí moje články je napísané, že zatiaľ to publikované nie je chcem sa opýtať ako sa to publikuje. Dakujem

162. kajuli
20.10.2012 [22:18]

kajuliJak zjistím, že můj článek vyšel? Emoticon

09.10.2012 [18:48]

AntonietaAha, tak děkuji Emoticon

09.10.2012 [18:41]

zuzinecckaaAntonieta:
Drabble, pokud není adminy schválený, že půjde na titulní stranu (zřejmě nejsi OP), tak se automaticky zařazuje do podsekce Drabble v Jednorázových povídkách.
Koukala jsem tam, máš ho tam. Ale na titulní straně (v pravém sloupci) ho nehledej.

09.10.2012 [18:38]

AntonietaAhoj, v administraci je napsáno, že by měl můj drabble vyjít 8. 10. v 17:15, ale tady na stránkách není, mohu se zeptat, jestli jsem někde udělala chybu nebo jak je to možné??

29.09.2012 [21:40]

NatalinkaAliceWhitlock4dd4 (Webmaster)-děkuju, to víš jsem blondýnka Emoticon

157. NeliQ
13.09.2012 [17:07]

NeliQchýbajú slovenský admini?

156. 4dd4
13.09.2012 [16:41]

4dd4NeliQ, záleží na tom, kolik je v administraci článků, momentálně jich tam moc není, ale většina je slovenská... Emoticon

155. NeliQ
13.09.2012 [16:15]

NeliQDotaz - ako dlho tu po novom trvá overenie článku?

03.09.2012 [21:50]

kajka007ElizabetVolturi:
Nemáš ještě práva přispěvatele. Zažádáš si o ně v článku Máte zájem? Emoticon

03.09.2012 [21:47]

ElizabetVolturiAhoj, já jsem asi úplně blbá. Já chci publikovat článek ale tam mi to píše Nemáte přístup do této sekce. Nevíte někdo co s tím?

152. 4dd4
02.09.2012 [14:24]

4dd4NatalinkaAliceWhitlock, základem pro to, aby se člen stal přispěvatelem je přečíst si pravidla, kde se dozvíš, že o práva musíš požádat v článku Máte zájem? Emoticon

02.09.2012 [13:56]

NatalinkaAliceWhitlockjá to pořád nechápu, jsem asi blbá ale nevím ja vložit kapitolovku . pomůžete mi? děkuju předem za odpověd Emoticon

01.09.2012 [17:20]

LeonydasVoldy to už jsem udělala a jsem ráda že aspoň zatím můžu psát dál a děkuju za odpověď Emoticon

149. Voldy
01.09.2012 [16:27]

Voldyahoj Leonydas, neviem, ci mozem odpovedat, ale ospravedlnujem sa, ak nemozem, ale odpoved na tvoju otazku viem.
Ked zaskrtnes clanek je hotov, dostane sa medzi ostatne dokoncene clanky, ktore musi´najprv administrator odsuhlasit alebo ako to mam povedat, skontrolovat a az potom ho vydaju =D Pravdaze si mozes dopredu prichystat kapitolu, novy clanok mozes vytvorit kedykolvek a ked ho budes mat tiez mozes zaciarknut ze je hotovy a tak dalej Emoticon

01.09.2012 [16:16]

Leonydasvím že už se tady na to někdo ptal ale můžu se zeptat jetsli náhodou nevíte kdy bude nějaký z mích článků publikovaný? (ještě nevím jak to tu tak nějak chodí) a ikdyž třeba nějaký můj článek (kapitoloví) není publikovaný tak můžu psát další kapitolku? děkuji předem

147. mmonik
29.08.2012 [19:25]

mmonikLeonydas:

Asi nejsem kompetentní k tomu, abych radila, přesto se o to pokusím. Nejdřív musíš požádat o práva přispěvatele, teprve potom budeš mít přístup do administrace, kde se přidávají články. Emoticon

zažádat můžeš zde:
www.stmivani.eu/5-info/mate-zajem/
Emoticon

29.08.2012 [19:02]

Leonydasjá vím že sem úplně hloupá ale kde najdu "něco" kde bych mohla napsat nějakou povídku ?? (četla sem si pravidla a většině rozumím) nebo jetsli se musím ještě někde přihlásit? já sem totiž na takovéhle věci antitalent tak budu moc ráda když mi poradíte děkuji Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon

145. SiReeN
13.07.2012 [17:35]

SiReeNTerryBells, opravuje se postupně, musíš si tedy počkat, až tvůj článek přijde na řadu. Emoticon

13.07.2012 [17:29]

TerryBellsAhoj, vím, že jsem otravná, ale moc by mi pomohlo, kdyby jste mi zveřejnili 3. část Výměny manželek.
Díky moc... TB
Emoticon Emoticon Emoticon

02.07.2012 [8:17]

TerryBellsDíky moc za odpověď. Emoticon

01.07.2012 [22:34]

BubulienkaTerryBells, ahoj, tvoja poviedka ešte nebola zverejnená preto, lebo nie je na rade. Pred tebou je ešte niekoľko článkov, a preto presný termín vydania ti nevieme povedať, takže maj strpenie. Emoticon

01.07.2012 [22:12]

TerryBellsAhoj, už před pár dny jsem přidala povídku, a pořád nic. Nikdo se mi na ni nepodíval.
Můžu se zeptat, kdy mi ji zveřejníte? Díky moc TerryBells.
Emoticon

01.07.2012 [18:31]

RobertKristendakujem velmi pekne Emoticon

01.07.2012 [18:30]

BubulienkaRobertKristen, samozrejme, že ju môžeš napísať aj v slovenčine. Emoticon

01.07.2012 [18:27]

RobertKristenja by som sa len chcela opytat, že ak by som chcela napisat nejaku povidku musi byt iba v cestine alebo mozem aj po slovensky? dakujem

24.06.2012 [12:05]

BellaBarcaCullenVerCullen -Děkuji moc..:)

24.06.2012 [11:29]

VerCullenBellaBarcaCullen: Tímhle - </p>
Emoticon
Nebo si v novým článku vytvoř perex a zkopíruj HTML kód. Emoticon

24.06.2012 [11:17]

BellaBarcaCullenChci ze zeptat, jsem si jistá, že to tu už bylo a přehlídla jsem to, ale nechce se mi to hledat. Jak se dělá nový odstavec v Perexu? Pokaždé, když zmáčknu Enter, uložím a otevřu článek, tak tam ten odstavec není. Poradíte, prosím? Emoticon

134. Mcfan
04.06.2012 [16:49]

McfanDěkuji Emoticon

03.06.2012 [19:42]

NeyimissMcfan, byla jsi nahrána do Poradny, kde se rozhoduje o tom, jestli se ti přidělí práva OP nebo ne. Tím pádem se oprava článku může zpozdit, takže měj strpení. Emoticon

132. Mcfan
03.06.2012 [19:37]

McfanAhoj. Omlouvám se a možná je chyba na mé straně, ale článek vytvořený 29.5. se ještě nepublikoval. Je možnost, že jsem něco udělala chybně, proto žádám o radu. Emoticon Emoticon

15.05.2012 [20:30]

kajka007michykostra2001: Je mi líto, ale před tebou je ještě poměrně dost článků. A přesné datum ti bohužel neřekneme, protože nevíme, kdy přesně se dostaneš na řadu. Díky za pochopení. Emoticon

15.05.2012 [20:27]

michykostra2001Vím že se dlouho čeká neý se čllánek schválí, a tak jsem se chtěla zeptat za jak dlouho přijdou na řadu mé články???

129. BlackStar admin
14.05.2012 [18:47]

BlackStarjajka97, ak máš ICQ (skype), tak mi napíš tam (nájdeš v mojom profile). Ak nie, tak mi napíš na mail (tiež v profile), čo všetko ti nie je jasné a ja sa ti pokúsim pomôcť. Emoticon

128. jajka97
14.05.2012 [18:40]

jajka97Ahoj. Mám menší problém. Som tu po prvý raz a netuším, ako mám pridať novú poviedku. Už pol hodinu to tu hľadám. Mám dojem, že z toho scvoknem. Poraďte mi, prosím Vás.

22.04.2012 [13:02]

kajka007Zaprvé - článek ti nezkonrolujeme, kdy si řekneš, ale až přijde na řadu.
A za druhé jsi ani nezaškrtla Článek je hotov, a tím pádem se k nám nedostane.
Příště si první pročti pravidla, díky!

126. Satu admin
22.04.2012 [12:59]

SatuRenesmee0077, dievča, nie som síce adminka, ale tuším budem hovoriť za všetky adminky, ak tí poviem, že nie si jediná, čo čaká na schválenie článku. Ako už bolo viackrát povedané... Autorov stále pribúda a adminiek je na toľko článkov veľmi málo. Každá má čo robiť a keď sú v článku aj nejaké chyby, práce je o to viac. Zároveň tiež záleží na dátume zaškrtnutia "Článek je hotov", tak si skús ešte chvíľu počkať. Emoticon

20.04.2012 [14:52]

Renesmee0077Prosím zkontrolovat článek

124. 4dd4
19.04.2012 [20:13]

4dd4michykostra2001, kdyby sis pozorně přečetla tento článek, věděla bys to...
Přesně se zde píše: Pokud jste si po sobě článek zkontrolovali, věříte, že máte všechno dobře a chcete jej publikovat, klikněte na Uložit. Tím jste poslali článek ke schválení administrátorům.
Více o procesu schvalování článků se dozvíte v článku Schvalování článků. - www.stmivani.eu/40-pomoc-autorum/schvalovani-clanku/

19.04.2012 [19:56]

michykostra2001Ahoj,
Co se s článkem dějě po tom, co odkliknu uložit???
Předpokládám že ho nejdříve zkontrolují a potom upřesní datum vložení, ale chtěla jsem se zeptat vás.

12.04.2012 [19:48]

kajka007makulka: Vydávání článků má svůj systém. Není to tak, že ten, kdo dá povídku ke schválení dřív, tak ji bude mít i dříve schválenou. Záleží na datu vytvoření.

121. makulka
12.04.2012 [19:44]

makulkaAhoj, chtěla bych se zeptat, proč se mi poslední dobou schvalují články tři, čtyři a někdy i pět dní, zatímco jiným přibývají i dvě kapitoly denně. Děkuji za odpověď a omlouvám se za netrpělivost. Emoticon

11.04.2012 [19:03]

Renesmee0077JO dík moc.

11.04.2012 [18:28]

NatyCullenRenesmee0077: Ahoj, vydání článků trvá podle toho, jak je administrace plná. Takže vydání se pohybuje v rozmezí dvou až čtyř dní. Emoticon

11.04.2012 [18:13]

Renesmee0077Ahoj opravíte mi prosím nůj článek a kdy to asi bude?

11.04.2012 [16:22]

TerryBellsAhoj potřebovala bych, aby mi někdo opravil článek, už dvakrát jste mi ho vrátily a já nevím co s tím.
Kdyby byl někdo ochotný mi článek opravit tak bych byla ráda TerryBells
e-mail: t.steflickova@seznam.cz
Moc díky Emoticon Emoticon

05.04.2012 [21:38]

kajka007To je v pořádku. Emoticon Ale chce to trpělivost. Emoticon

05.04.2012 [21:36]

TerryBellsAha, děkuji. Je to můj první a nevím jak dlouho to má trvat. Emoticon

05.04.2012 [20:28]

kajka007TerryBells: Jsi v poradně a vydání článků trvá obvykle 2-4 dny, takže nemůžeš čekat, že bude okamžitě opraven.

113. Kika57
05.04.2012 [20:27]

Kika57TerryBells: Musíš počkat, až tvůj článek přijde na řadu v opravách. Emoticon

05.04.2012 [20:25]

TerryBellsUž jsem dala, že je článek hotov, a pořád nic Emoticon

05.04.2012 [17:20]

TerryBellsDěkuju za pomoc. Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon

05.04.2012 [14:54]

kajka007TerryBells, tvůj článek se k nám dostane, až zaškrtneš, že je hotov. Zatím jsi tak neučinila, takže ti jej nemůžeme zveřejnit.

05.04.2012 [14:49]

TerryBellsAhoj, chtěla jsem se zeptat, kdy tak uveřejníte můj FF. Emoticon

108. Kika57
25.03.2012 [16:31]

Kika57VictoriaJamesLaurent: Nejdříve si zažádej o práva přispěvatele (www.stmivani.eu/68-o-webu/mate-zajem/), až je dostaneš, půjde ti to. Emoticon

25.03.2012 [16:28]

VictoriaJamesLaurentja to stale nechapem, chem napisat poviedku ale kde to je? Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon

106. 4dd4
23.03.2012 [12:10]

4dd4Emma12, thumbs se používá na zmenšení perex obrázků, thumbs vložíš do adresy obrázku za gallery (můžeš jej použít jen na obrázky z naší galerie) příklad: www.stmivani.eu/gallery/thumbs/rady_perex.jpg

105. Emma12
23.03.2012 [10:16]

Emma12Jenom jsem se chtěla zeptat... Emoticon Když mám obrázek, který bych chtěla přidat k mé povídce a je ve formátu JPEG. Jak to myslíte s tim /thumbs/... asi jsem to špatně udělala, ale radši se zeptám... Předem děkuji. :)

104. Kejby
19.03.2012 [19:22]

KejbyŽádám o práva přispěvatele...prosím Emoticon

15.03.2012 [19:34]

zuzinecckaaEmma12: Napsala jsem ti na mail, co máš chybně v profilu. :) Jen jsem chtěla pomoct. ;)

102. SiReeN
15.03.2012 [19:27]

SiReeNEmma12, tady (www.stmivani.eu/68-o-webu/mate-zajem/) si musíš zažádat o práva přispěvatele. Až ti budou udělena, vlevo nahoře (Twilight účet) se ti objeví odkaz na Administraci. Tu si otevřeš a tam najdeš "Přidat článek". Emoticon

101. Emma12
15.03.2012 [19:25]

Emma12Já prostě nemůžu najít kde se ty články vůbec jako přidávají.
Byla bych vděčná kdyby mi to někfo napsal.
Předem děkuji Emoticon

14.03.2012 [4:54]

stmivani158KacenQaCullen: V pohodě, jen jsem myslela, že jsem zas nemehlo a něco tam pokazila. Emoticon

13.03.2012 [19:31]

KacenQaCullenstmivani158: Prosím o trpělivost, děláme, co můžeme, ale článků je poměrně hodně a před námi je toho mnoho. Kapitola by mohla být možná dnes, v nejhorším případě zítra. Emoticon

13.03.2012 [19:26]

stmivani158Nevím kam se mám obrátit, ale chtěla jsem se zeptat, jestli máte hodně kapitol na schválení, nebo jsem tam něco zblbla? Jelikož minulou kapitolu jste mi schválili během dne a teď čekám 2-3 dny.
Díky Emoticon

06.03.2012 [14:38]

eMCullenEmmettka: Ahoj, o opravu článku si žádat nemusíš. K opravě se článek dostává automaticky, když zaškrtneš "článek je hotov". Emoticon
Pokud budeš mít nějaké otázky k přidávání článků nebo čehokoli na stránkách, můžeš mi napsat na shrnutí nebo e-mail. Emoticon

06.03.2012 [14:11]

77Alex77Emmettka: Ak chceš, tak ti všetko ohľadne pridávania kapitol vysvetlím Emoticon

06.03.2012 [14:10]

EmmettkaAhoj, jsem tu nová, totální začátečník v přidávání povídek, tak se chci zeptat jestli musím o opravu článku požádat. Předem díky za odpověď Emoticon

03.03.2012 [9:22]

EmmettkaDěkuju :)

03.03.2012 [9:21]

kajka007Emmettka, jojo, přesně tak. :)

03.03.2012 [9:09]

EmmettkaAhoj, chci se zeptat. Když chci nakonec kapitolky, dát třeba poděkování, kam ho má napsat? Norálně k povídce a jen ho oddělit? :) Díky Emoticon

91. LeahCc
26.02.2012 [23:30]

LeahCcDívala jsem se a ano, zaškrtla.
Jestli je tam ještě nějaká chyba je to moje vina. Pokud by jste ji našli dáte mi vědět?
Díky Emoticon

90. Kika57
26.02.2012 [22:26]

Kika57Jana173: Máš ho v administraci v "Moje obrázky".

LeahClearwatterCullen: A zaškrtla jsi znovu "Článek je hotov"? Emoticon

89. LeahCc
26.02.2012 [22:24]

LeahCcDobrý den. Před nějakou dobou jsem napsala jednu básničku a zaškrtla, že je článek hotov. Vrátili jste mi ji s tím, že obrázek nefunguje. Obrázek už je pár týdnů opravený, ale článek zveřejněný nebyl. Jen se chci zeptat, kdy ho zveřejníte.
Předem děkuji Emoticon

20.02.2012 [12:30]

Jana173Ahoj, nevím jak nahrát obrázek na svoje stránky. Když to tam vložím napíše mi to jenom obrázek, ale nezobrazí se. Před tím mi to šlo, ale asi jsme to nějak zapoměla. Děkuji za pomoc.

19.02.2012 [19:29]

Soso177Ďakujem. Emoticon

86. SiReeN
19.02.2012 [17:04]

SiReeNSoso177, samozřejmě. Emoticon

19.02.2012 [17:04]

Soso177Prosím vás, keď mám dátum zverejnenia kapitoly na zajtra, môžem si už dnes dať na ňu do zhrnutia odkaz?

04.02.2012 [18:09]

klarushaDěkuji za odpověď. Emoticon Emoticon

83. 4dd4
04.02.2012 [17:46]

4dd4klarusha, drabble se objeví ve sloupečku v pravo na stránkách.

04.02.2012 [17:03]

klarushaAhoh, chtěla bych se zeptat... Když mám v administraci u drabblu uaškrtnuto článek jde na titulní stanu, znamená to, že se objeví na titulce normálně jako kapitolovky a jednodílné mebi to znamená, že se en objeví kolonce drabble na kraji stránky?

28.01.2012 [11:51]

KacenQaCullenClareBlack: Rozhodovalo se o tobě v poradně, až přijde tvá povídka na řadu, bude publikována. U nového autora to může trvat až 3-5 dní, než se povídka publikuje. Brzy bys měla jít na řadu. Vyčkej, prosím.

28.01.2012 [11:50]

ClareBlackDobrý den. Prosím vás, zaškrtla jsem "Článek je hotov" a splnila jsem všechny podmínky, které jste sem uvedli. Jen se chci zeptat, kdy bude moje povídka publikována?
Předem děkuji. Emoticon

27.01.2012 [19:43]

Dreamgirlaha ....ďakujem vám všetkým za odpovede...vôbec som netusila´že je tu toho až tak veľa.... :P

26.01.2012 [21:25]

NatyCullenDreamgirl: Ahoj, rozhodovalo se o tobě v Poradně, jestli ti budou přidělena práva OP, takže si ještě chvilku počkej, díky. Emoticon
Sir, promiň, byly jsme stejně! Emoticon

77. SiReeN
26.01.2012 [21:25]

SiReeNDreamgirl, obvykle je publikována do tří dnů. Emoticon Avšak noví přispěvatelé jdou do poradny, kde se hlasuje o udělení/neudělení práv OP, takže u nich může být čekání o něco delší. Emoticon

76. Kika57
26.01.2012 [21:24]

Kika57Dreamgirl: Podle toho, kolik je článků v administraci nebo jestli se o tobě nerozhoduje v poradně (kvůli právům OP). Někdy pár hodin, někdy tři dny...

26.01.2012 [21:23]

Dreamgirlchela by som sa spýtať asi ako dlho trvá kým sa uverejní poviedka, ktorú som zaškrtla ako hotovú..... len som zvedavá... totižto som tu nováčik, tak nemám prehľad v akom časovom rozpätí mám čakť na jej zverejnenie... dakujem za odpoved Emoticon

74. Kika57
16.01.2012 [17:46]

Kika57Podívej se na svůj profil (Práva: ?). Ty tam máš ještě člen. Emoticon

73. LeahCc
16.01.2012 [17:44]

LeahCcJak poznám, že mi po mé žádosti práva přispěvatele přišly?
Emoticon

72. Kika57
05.01.2012 [6:19]

Kika57Klery: Ano. Když si chceš doplnit odkazy, otevřeš si ten článek, dáš je tam a dáš opět uložit.

71. Klery
29.12.2011 [18:13]

KleryJá bych se chtěla zeptat. Opět Emoticon . Když mám zveřejněné články a nepřidala jsem tam odkaz na další kapitolu, ale chci si ho tam doplnit, tak to přepíšu u sebe a ono se to automaticky objeví i v těch zveřejněných? Emoticon

70. Kika57
26.12.2011 [15:18]

Kika57Jako přidávat povídky? Jak budeš chtít. Účet si můžeš zrušit jedině sama.

26.12.2011 [15:17]

CherryBellaJeště dotaz - za jak dlouho asi budu moct psát ? Diki :D

26.12.2011 [14:31]

CherryBellaSiReeN - Jej. Diki uz vim :D

67. SiReeN
23.12.2011 [9:44]

SiReeNCherryBella, nejprve si musíš v tomto článku www.stmivani.eu/68-o-webu/mate-zajem/ zažádat o práva přispěvatele. Teprve poté můžeš přidávat povídky. Emoticon

23.12.2011 [9:37]

CherryBellajak mám přidat povídku ? mě to nějak nejde :( Emoticon

65. Kika57
12.12.2011 [22:05]

Kika57Klery: Nemáš za co. Jestli někdy budeš s něčím potřebovat pomoc, tak napiš. Ráda pomůžu. Emoticon

64. Klery
12.12.2011 [22:01]

Klerykika57: A to se to jako smaže i když do toho perexu zatím nic nenapíšu, jak mi radíš a akorát označím že článek je hotov?

63. Kika57
12.12.2011 [21:37]

Kika57Klery: Otevři článek, odklikni "Článek je hotov" a dej "uložit". Tím pádem to zmizí z článků čekajících na opravu a ty si tam můžeš doplnit perex. Emoticon
Až to budeš mít, tak to tam opět můžeš dát. Emoticon

62. Kika57
30.11.2011 [15:18]

Kika57Emet: Nejdřív si musíš zažádat o práva přispěvatele.

61. Emet
30.11.2011 [14:58]

Emetkde najdu administraci?

60. Kika57
28.11.2011 [17:52]

Kika57Forever1CulLen: Jdi do administrace, dej "Přidat článek" a tam vyplň jméno, sekci, textové pole... Poté zaškrtni "Článek je hotov" a až budeš na řadě, tak tě nějaká adminka opraví. Poté se ti to ukáže na profilu. Emoticon

28.11.2011 [17:48]

Forever1CulLentak ako to mám pridat? Emoticon mám to napísat cez word ? si to dt do profilu ? Emoticon

58. celestýna
22.11.2011 [16:38]

musi to bit super!!!!!!!!!!!!!!!! Emoticon Emoticon

57. BlackStar admin
20.11.2011 [13:21]

BlackStar000, staneš sa ňou tak, že zažiadať v príslušnom článku (www.stmivani.eu/68-o-webu/mate-zajem/) o práva prispievateľa. No musíš byť prihlásená a vyplnený profil musíš mať bez chýb. Emoticon

56. 000
20.11.2011 [13:11]

ako sa mám stať prispievateľkou????

55. 4dd4
08.10.2011 [22:56]

4dd4Belluska12, než můžeš na stránky cokoliv přidat, musíš se nejprve stát přispvětelem.

08.10.2011 [22:37]

Belluska12Pardon,ale pořád jsem nepochopila jak přidat tu povídku,parodii.Mám si ji nejdřív napsat do Worldu nebo jak ???děkuji
Emoticon

24.09.2011 [9:54]

cornelka6Super,moc děkuji. Emoticon Emoticon Emoticon

52. 4dd4
24.09.2011 [9:49]

4dd4cornelka6, uvozovky najdeš v našem editoru ve speciálních znacích (modrý znak pro omegu).

23.09.2011 [22:56]

cornelka6Dobrý den, chtěla bych přidat čálnek ve kterém je přímá řeč. Nemám world, jak mám tedy jinak udělat dolní uvozovky? Nemůžu je nikde najít. Předem děkuji za odpověď

19.09.2011 [18:56]

NeyimissKler: Víš co? Přidej si mě na ICQ, ať to tu nezahlcujeme, dám ti podrobnou instruktář.

49. Kler
19.09.2011 [18:51]

KlerNo ale oni mi píšou že až přidam první povídku tak se rozhodne... ale já prostě nevim jak jí přidatř, omlouvám se ti, vím že si myslíš že jsem natvrdlá ale já si to čtu poněkolikátý a nechápu to :((((

19.09.2011 [18:37]

NeyimissKler: Nemůžeš ji tam mít, jelikož jsi jen člen. Ti do administrace přístup nemají.
V minulém komentáři jsem ti posílala odkaz na článek, ve které si musíš zažádat o práva přispěvatele, pokud sem chceš přidávat své povídky. Co je na tom tak nepochopitelného?

47. Kler
19.09.2011 [18:33]

Kler Neyimiss: Já to tady prostě nemam ( tu Administraci :(((( ) Emoticon Emoticon

19.09.2011 [18:28]

NeyimissKler: Nejprve si musíš zažádat o práva přispěvatele, teprve poté můžeš začít přidávat své povídky. Emoticon
www.stmivani.eu/5-info/mate-zajem/

45. Kler
19.09.2011 [18:22]

KlerS.O.S. :/ a co mám udělat abych mohla začít psát ? :'( asi Vám přídu uplně blbá ale já to tady nikde nevidim

44. Kika57
10.09.2011 [11:06]

Kika574dd4, díky. Já se raději zeptám, než se potom vztekat Emoticon

43. 4dd4
09.09.2011 [21:58]

4dd4Kika57, shodly jsme se na tom, že tohle nepůjde, kdyby z toho byla celá jednorázovka, tak ještě, ale v tomto případě opravdu ne. Emoticon

42. Kika57
09.09.2011 [20:23]

Kika57Já... mohl by mi, prosím, někdo odpovědět? Potřebovala bych to vydat (jestli by to tak šlo), co nejdřív... ale raději se nejdřív zeptám, jestli to tak může být. Emoticon Emoticon

41. Kika57
08.09.2011 [21:43]

Kika57Ahoj... Mám jednu otázku. Mám povídku a chtěla bych k jedné kapitole napsat bonus, ale jako drabble. Byl by tam stejný název (té povídky), ale místo kapitoly by byl "bonus". Zařadila bych to do drabblů. Může to být? Emoticon

40. Roxana
07.09.2011 [18:31]

RoxanaPeti666, pokud přidáš svůj první článek, bude se rozhodovat v poradně, zda dostaneš OP (soudě podle gramatiky, stylisticky, nápadu, originality apod.), pokud je nedostaneš, můžeš si o ně později - za měsíc - zažádat znovu. Pokud práva OP nemáš, Tvé články na titulku nejdou...

07.09.2011 [18:30]

NeyimissPeti66: Přesně tak. Na titulní stranu jdou jednodílné povídky pouze od OP, jednorázovky od přispěvatelů jdou na boční lištu. Emoticon

07.09.2011 [18:27]

Peti666Prosím vás, pochopila som správne, že ak napríklad ja nemám práva OP tak moja jednorazovka nemôže byť zverejnená na titulke? Ďakujem za odpoveď.

37. Eibie
21.08.2011 [16:29]

BlackStar, veľmi si mi pomohla, Ďakujem. Áno,chcem tam dať pieseň z YouTube. Vďaka. Emoticon

36. BlackStar admin
20.08.2011 [22:49]

BlackStarEibie,
záleží na tom, ako tú pesničku chceš vložiť. Ak chceš pesničku z youtube, tak stačí kliknúť na ikonu videa v editore (druhý riadok, štvrtá ikonka spredu) a vložíš adresu pesničky. To je všetko a čitatelia si to budú môcť pustiť priamu k textu. Emoticon
Ak to chceš v inom súbore, tak musíš presnejšie povedať. Snáď som pomohla. Emoticon

35. Eibie
20.08.2011 [22:26]

EibieAhojte, prosím, prosím poraďte. Chcela by som ku svojej poviedke vložiť pieseň, tak, aby si ju mohli čitatelia prehrať. Ako to urobím? Ďakujem za radu.

34. Eibie
19.08.2011 [22:20]

EibieĎakujem pekne. Myslela som si, že to mám zaškrtnúť iba vtedy, ak sú už napísané všetky tri články. Tak som to trocha poplietla.Ešte raz ďakujem a idem na to. Emoticon

19.08.2011 [22:14]

NeyimissEibie, nejprve musíš zaškrtnout "Článek je hotov", jinak ti ho žádný admin neopraví.
Většinou trvá tak 2-3 dny, než se článek vydá, ale záleží to na počtu článků, které čekají na opravu. Jednou můžeš mít článek vydaný do hodiny od přidání, jindy zase musíš pár dní počkat, je to různé. Emoticon

32. Eibie
19.08.2011 [22:05]

EibieAhojte, prosím Vás, poraďte mi. Už som pridala články, 16.8. a 18.8., a stále sa s nimi nič nedeje. Nie sú publikované, čo chápem, nakoľko od vloženia prvej časti poviedky prešli iba tri dni a druhú som vložila včera, no nemám tam ani len komentár od admina. Rada by som sa preto opýtala, ako dlho to trvá, po vložení článku, kým s poviedka uverejní. Vopred ďakujem za odpoveď. Emoticon

19.08.2011 [11:57]

Hanulkaarabek: Přesně tak. Emoticon

30. arabek
19.08.2011 [11:56]

arabekDobrý den,
mám tady otázku, jestli jsem správně pochopila, tak pokud je moje spoluautorka OP a já bych napsala prolog, tak půjde na titulní stranu? Děkuji za odpověď.

29. 4dd4
19.08.2011 [11:16]

4dd4Sima777, musíš požádat o práva přispěvatele v tomto článku. www.stmivani.eu/68-o-webu/mate-zajem/

18.08.2011 [15:14]

Sima777ja neviwem asi som fakt nemehlo ja som si to precitala dopodrobna a teraz by som chcela prispievat ale neviem kde mam kliknut prosim pomozte mi niekto mam fakt dobry napad na poviedku prosim chcem sa s tym podelit napiste to prosim do komentu
Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon

27. 4dd4
16.08.2011 [15:03]

4dd4Nemusíš používat jen obrázky s TS tématikou, nejlepší bude, když obrázek nahraješ do naší galerie, pokyny najdeš zde. www.stmivani.eu/40-pomoc-autorum/jak-spravne-nahrat-obrazek-do-galerie/

26. Eibie
16.08.2011 [14:08]

EibieVeľmi pekne ďakujem. Prepáčte, že Vás takto otravujem, ale som tu nováčik.
Rada by som sa opýtala ešte na jednu vec. Ak si chcem pridať obrázok, ktorý súvisí s mojou poviedkou a mám ho stiahnutý v počítači, ako ho pridám? Alebo si ho mám nájsť na nete a skopírovať stránku? Ďakujem, ešte raz sa ospravedlňujem a už sa pokúsim nepýtať sa toľko. Emoticon
PS: Smiem použiť aj obrázky Victorie Frances, či musia byť čisto s twilight tematikou? Tie od VF sa mi tam totiž neskutočne hodia. Ďakujem.

25. 4dd4
16.08.2011 [13:43]

4dd4Eibie, pokud má tři a méně částí, tak mezi jednorázové povídky, pokud má více částí, tak mezi FF na pokračování.

24. Eibie
16.08.2011 [13:23]

Som autorkou poviedky, len som nevedela, ako to tu chodí. Či sa smú uverejňovať poviedky, ktoré už boli publikované niekde inde. Poznám také stránky, kde sa to nesmie.
Ďakujem a idem na to, Eiblin.
PS: Prosím, do ktorej sekcie mám uverejniť ten fanfiction? Nerada by som narobila zmätky. Vďaka. Emoticon

23. 4dd4
16.08.2011 [13:14]

4dd4Eibie, pokud si autorkou povídky, tak v tom není žádný problém.

22. Eibie
16.08.2011 [10:34]

EibieAhojte, rada by som sem pridala jeden fanfiction. Je jednodielny, ale má tri časti, z čoho tretia ešte nie je dokončená. Raz, asi pred rokom, som už tento fanfick uverejňovala na webe mojej kamarátky (iba dve časti ). Fanfiction bol uverejnený pod mojou prezývkou Eiblin (z čoho je skratka Eibie, môj terajší nickname ). Ten web už dlhšiu dobu nie je aktívny a poviedku som medzitým znova a znova prepisovala do jej terajšej, konečnej, podoby. Už sa vôbec nepodobá na tú, ktorú som tam uverejnila.
Chcela by som sa preto opýtať, či s tým nie je problém, a či môžem ten fanfiction uverejniť znova na tomto webe.
Za odpoveď vopred ďakujem a teším sa na spoluprácu. Emoticon

21. 4dd4
11.08.2011 [13:54]

4dd4Andilek14, v editoru - druhý řádek, čtvrtá ikonka (za vložit/upravit obrázek). Emoticon

11.08.2011 [11:58]

Andilek144dd4, to jo, ale kde to najdu to vložit/upravit vkládaná videa? Emoticon

19. 4dd4
08.08.2011 [15:43]

4dd4Andilek14, pokud chceš přidat něco z YouTube, stačí, když se budeš řídit pokyny v tomto článku, máš to u Vložení videa.

08.08.2011 [14:04]

Andilek14Ahoj, jak můžu přidat písničku do povídky?? Emoticon

02.08.2011 [10:18]

DarkFirefliesAhoj, mám menší problém s dolními uvozovkami. Admin mi napsal, že počáteční uvozovky nemám dělat čárkami, ale klávesy shift+ů. Já je touto kombinací, ale dělám. Emoticon

06.07.2011 [7:48]

stmivani158Díky. Já už myslela, že jsem něco popletla. Emoticon

06.07.2011 [7:26]

WhiteTiestmivani158: Vždy, když přidáš prolog nebo 1. kapitolu nové povídky, se o tobě rozhoduje, zda ti budou přidělena práva OP - tak se stalo právě v tomto případě. Měj chvilku strpení, článků na opravení je v administraci dost, ale brzo se na tebe řada též dostane.

14. Simiik
06.07.2011 [5:33]

Simiikstmivani158: Čau, sice nejsem admin, ale můžu ti říct, že to tak ještě dva dny potrvá. Nemusíš mít srach. Emoticon

06.07.2011 [4:05]

stmivani158Ahoj, mám malinký problém a dotaz.Emoticon Přidala jsem článek 4.7 a potom si ho ještě opravila ( chybička se vloudila Emoticon ), potom jsem nechala článek i překontrolovat. No a pořád nic, tak jestli jsem něco nepokazila?Emoticon Nebo toho jen máte moc. Díky

12. 4dd4
29.06.2011 [12:39]

4dd4valcacullen, máš to tady napsané. Emoticon

29.06.2011 [12:16]

valcacullenAhoj, jak se vkládají obrázky co přidat článek.Předem díky Emoticon

21.06.2011 [20:39]

Lucka002CallaTorova: Zveřějňování článků chvíli trvá, admini ho musí opravit, pokud jsi také přidala svou první tvorbu, pak se rozhoduje o tom, zda si zasloužíš být Ověřeným přispěvatelm, tak měj trpělivost. Emoticon

21.06.2011 [20:25]

CallaTorovačau...včera jsem udělala FanFiction na pokračování a doteď se nezveřejnil... Emoticon

21.06.2011 [18:19]

RoxanaStell, pokud sis pozorně přečetla pravidla v /Máte zájem?/, tak jistě víš, že musíš pod článkem zažádat komentářem - bez chyb -, stejně tak musí být i Tvůj profil bez chyb. Pokud si nebudeš jistá, napiš mi na e-mail, nebo na ICQ... Emoticon

21.06.2011 [18:05]

Stell4dd4 : Stejně to nemůžu najít :/

6. 4dd4
21.06.2011 [17:01]

4dd4Stell, zkus si přečíst tohle. Emoticon www.stmivani.eu/68-o-webu/mate-zajem/

21.06.2011 [15:15]

StellKAm vám mám posílat svoje příběhy??

31.05.2011 [14:06]

RoxanaMoniqueCullenVolturi: Ahoj, doufám, že nevadí, když odpovím za Pajam, ale co se týče Tvé žádosti o opravení, tak v administraci nic není. Zkontroluj si, zda jsi u článku zatrhla "Článek je hotov"... Emoticon

31.05.2011 [13:22]

MoniqueCullenVolturiDobrý den,
chtěla jsem jenom požádat administrátorku Pajam, aby se mi podívala na opravený článek.
Už se to táhne asi měsíc, co jsem ho přidala. Emoticon Emoticon

24.05.2011 [20:10]

NeyimissKatariEsmeCullen - v tomhle článku (www.stmivani.eu/40-pomoc-autorum/pomoc-zacinajucim-autorom/) si můžeš vybrat korektora, který ti se vším pomůže... Emoticon

24.05.2011 [20:09]

KatariEsmeCullenAhoj...! Potřebuji radu nebo spíš pomoc...! Jestli náhodou nevíte o někom kdo by mi pomohl se psaním. Dělám velice často chyby a špatně píšu přímou řeč. Tak jestli nevíte o někom kdo by mi mohl pomoct. Děkuji.

 1

Přidat komentář:

Nick:

Text:

[.ei.]smile41[./ei.] [.ei.]smile34[./ei.] [.ei.]smile33[./ei.] [.ei.]smile06[./ei.] [.ei.]smile01[./ei.] [.ei.]smile08[./ei.] [.ei.]smile19[./ei.] [.ei.]smile10[./ei.] [.ei.]smile17[./ei.] [.ei.]smile22[./ei.] [.ei.]smile25[./ei.] [.ei.]smile09[./ei.] [.ei.]smile07[./ei.] [.ei.]smile32[./ei.] [.ei.]smile35[./ei.] [.ei.]smile40[./ei.] [.ei.]smile24[./ei.] [.ei.]smile23[./ei.] [.ei.]smile16[./ei.] [.ei.]smile11[./ei.] [.ei.]smile18[./ei.] [.ei.]smile29[./ei.] [.ei.]smile20[./ei.] [.ei.]smile27[./ei.] [.ei.]smile12[./ei.] [.ei.]smile15[./ei.] [.ei.]smile04[./ei.] [.ei.]smile03[./ei.] [.ei.]smile36[./ei.] [.ei.]smile31[./ei.] [.ei.]smile38[./ei.] [.ei.]smile14[./ei.] [.ei.]smile13[./ei.] [.ei.]smile26[./ei.] [.ei.]smile21[./ei.] [.ei.]smile28[./ei.] [.ei.]smile39[./ei.] [.ei.]smile42[./ei.] [.ei.]smile30[./ei.] [.ei.]smile37[./ei.] [.ei.]smile02[./ei.] [.ei.]smile05[./ei.]


Uživatel:
Heslo:
Registrace


OurStories.cz


Psycholožka, terapeutka, lektorka Zuzana Tomášková Prosperio.cz...další zajímavé stránky Toto může být i váš web.
Máte zájem? Jste Přispěvateli a chcete se stát Ověřenými přispěvateli? Jste Ověřenými přispěvateli a chcete se stát
Profi přispěvateli?
Přidejte se k Pomoci začínajícím autorům.
Hledají se pomocníčci I vy se můžete stát administrátory.
Nábor administrátorů

Kdo je tu z členů? Klikni!