Stmívání.eu ~ Twilight Fan Home - Pomoc autorům » Jak přidat FanFiction článek

nm


Jak přidat FanFiction článekMnohdy se stává, že jsou články vraceny kvůli drobnostem, kterým mohli autoři předejít, kdyby si pořádně přečetli pravidla.

V tomto článku se dozvíte, jak přidat povídku.

Autor může mít rozepsaných maximálně 6 povídek.

Všechny povídky a díla na stránkách se musí týkat Twilight tématiky, některé z postav v knihách.

 

Název

Název musí být gramaticky a stylisticky správně.

Začíná velkým písmenem.

Pokud se jedná o kapitolovou povídku, musí být v názvu uvedeno číslo kapitoly.

Pokud přidáváte jednorázovou povídku, která bude mít více částí (max. 3), musí být v názvu uvedeno číslo dílu.

Za řadovou číslovku se píše tečka a za ni mezera a pokračuje se malým písmenem!

 • Např.: Osamocená 1. kapitola

V názvu se nepoužívá kapitála (velká písmena, Caps Lock).

 • Např.: OSAMOCENÁ_1_Kapitola >>> Osamocená 1. kapitola

Kolonka Vygenerovaný link se musí shodovat s kolonkou Titulek článku. To znamená, že tam musí být vše, co je obsaženo v Titulku.

 • Do kolonky nic nepište, jen zmáčkněte Generovat poté, co vyplníte Titulek článku. Pokud v titulku něco změníte, znovu zmáčkněte Vygenerovat link. Např.: Osamocená 1. kapitola > osamocena-1-kapitola
 • Názvy povídek se nesmí shodovat s již existujícími názvy na stránkách.

V názvech nepoužívejte dolní pomlčky (_), závorky..., je to zcela zbytečné.

Pokud používáte pomlčky, plus a podobně, nezapomeňte, že se oddělují mezerami z obou stran.

 • Např.: Osamocená – Prolog + 1. kapitola

 

Sekce

Zařazujte povídku do správné sekce:

 • FanFiction na pokračování – povídky, které mají více než tři kapitoly.
 • FanFiction jednodílné – povídky s maximálním počtem tří částí.
 • FanFiction jednodílné - Drabble povídky - zde patří povídky o daném počtu slov - 100, 200 nebo 300.
 • FanFiction jednodílné - Soutěžní povídky – zde patří jen povídky zaslané do některé ze soutěží pořádaných na webu, zde nic nezařazujte.
 • FanFiction parodie – zde patří jak kapitolovky, tak jednodílné povídky se zesměšňujícím, vtipným obsahem.
 • FanFiction poezie – všechny básně se musí týkat TW. Bohatě stačí, když bude v perexu uvedena myšlenka, které se týká – ochod Edwarda, narození Renesmé, smrt Belly…

 

Přístupnost

U článků s lechtivým či vulgárním obsahem nastavujte omezení 15+ nebo 18+.

 

Vlastnosti

Tyto články musí mít zaškrtnuto Standardní článek/povídka.

Zobrazovat informace u článku by mělo být zaškrtnuto vždy! Znamená to, že se bude zobrazovat počet komentářů, zobrazení, autor, datum publikace…

Zobrazovat na titulní stránce jako článek zaškrtává admin, který článek opravuje. Na titulní stranu patří:

 • První díly kapitolových povídek ověřených přispěvatelů – prolog nebo 1. kapitola.
 • První díly jednorázových povídek ověřených přispěvatelů.
 • Drabble ověřených přispěvatelů.
 • Poezie ověřených přispěvatelů.
 • Poezie přispěvatelů, u kterých admini rozhodnou, že si titulní stránku zaslouží.
 • Drabble přispěvatelů, u kterých admini rozhodnou, že si titulní stránku zaslouží.
 • První díly kapitolových povídek nebo první díly jednorázových povídek ověřených přispěvatelů zařazených do sekce Parodie.
 • Více-autorské povídky se vydávají na titulní stranu, pokud je alespoň jeden z autorů ověřeným přispěvatelem a výše.

Článek je hotov zaškrtává autor poté, co dokončí článek.

Článek připraven k vydání zaškrtává admin poté, co opraví článek, tímto jej pošle k publikaci.

Povolit diskuzi by mělo být zaškrtnuto vždy, pokud nebude, nebude možno psát komentáře.

Dokončená povídková řada zaškrtněte u prvního dílu povídky poté, co bude publikován poslední díl vaší povídky.

 

Perex obrázek

Obrázek musí mít 10 kB nebo 100 px na výšku. Pokud zvolíte druhou možnost (100 px), obrázek nesmí mít víc než 20 kB.

Pokud vkládáte celou adresu obrázku, tak smažte /gallery/ a vložte adresu i s http://

Jestli použijete obrázek z naší galerie, tak stačí zkopírovat část adresy, která je za /gallery/ a vložit do kolonky za /gallery/.

Pokud je obrázek ve formátu JPG popřípadě JPEG a neodpovídá pravidlům, můžete použít na opravu /thumbs/.

Nepoužívejte formát bmp!

Velikost můžete rovněž změnit při nahrávání do galerie u Rozlišení obrázku, pro perexy nastavte 100 px.

Obrázky se nahrávají do sekcí:

 

 

Perex

Text perexu musí být jasný, stručný, výstižný a hlavně gramatický a stylisticky správně!

Musí obsahovat stručný nástin děje, stačí i jedna věta, ale čtenář musí vědět, o čem kapitola je, může to přilákat nové čtenáře.

Měl by mít okolo 20 slov.

V perexu se nepoužívá kapitála (velká písmena, Caps Lock).

Perex povídky drabble musí obsahovat počet slov (100 slov, 200 slov, 300 slov).

Věnování, děkovačky, přání u povídek směřujících na titulní stránku se nepíší do perexu, ale do textu článku.

 

Text

Povídka se musí týkat Twilight tématu! Cokoliv jiného směřujte na Our Stories.

Povídky, jak jednorázové, tak na pokračování, musí mít minimálně 500 slov a poezie 40 slov (je myšlen samotný text kapitoly, nezapočítávají se vzkazy, části z minulé kapitoly apod.). Vyjímkou jsou Drabble, u kterých je daný počet slov 100, 200 nebo 300.

Text článku musí být vždy gramaticky správně.

 • Kontroluje se y/i, mě/mně, ji/jí, ni/ní, sloveso být (bychom, není bysme ani by jsme), vyjmenovaná slova a slova cizí, s/z, čárky (alespoň takové ty základní před ale, proto, a tak, že, co, kdy, kde, když, jak, tak, atd.), mezery, překlepy…
 • Pomoct by vám mohly tyto stránky: Internetová jazyková příručka Pravidla psaní

V textu se nepoužívá kapitála (velká písmena, Caps Lock), v rozumných případech se objevit může. Pokud se pod kapitolou budou vyskytovat vzkazy psané kapitálou, v přijatelné délce, toleruje se to. Rovněž se tolerují nadpisy, změny pohledů…

 • Např. POHLED EMMETTA.

Na zvýraznění máme kurzívu a tučné písmo, ale preferujeme kurzívu, tučné písmo je na nadpisy a podobně.

Text by měl být psán základním typem písma, tedy ARIAL, ostatní jsou na nápisy, nebo do shrnutí.

Písmo v článku by mělo mít velikosti: 4 (14pt), nadpisy v článku by měly mít velikosti: od 4 (14pt) do 6 (24pt). Výrazně se doporučuje nechávat standartní velikost písma, tedy ji v editoru po vložení nijak neupravovat! Pokud jste velikost změnili, lze ji do standartní velikosti vrátit pomocí tlačítka v editoru Odstranit formátování.

Barva písma má zůstávat standardní. Je vřele doporučeno autorům nepsat „barevně“. Vzkazy a nadpisy samozřejmě mohu být barevně.

Obrázky a videa se musí vždy zobrazovat ve středním sloupci, ne jej přesahovat!

Netoleruje se podtržení textu – plete se s odkazy v textu.

Odkazy směřující na jiné stránky se musí otvírat v novém okně. Odkazy na naše stránky se otvírají ve stejném okně (v tomto případě nemusíte nastavovat nic).

Každý článek by měl být rozdělen do odstavců, aby byl přehledný.

Slang uznáváme, ale všeho s mírou. Nespisovná slova totiž mnohdy narušují text článku.

Každá nová přímá řeč patří na nový řádek!!!

Přímá řeč se ohraničuje uvozovkami – na začátku dolní uvozovky a na konci horní uvozovky – „“. Najdete je v editoru, ve speciálních znacích ve wordu, ve wordu se rovněž dolní uvozovky dělají automaticky. Nikdy nepoužívejte místo dolních uvozovek čárky!

Koncept pro psaní přímé řeči.

Pokud za přímou řečí následuje věta uvozovací (řekl, zeptal se, vykřikl, odpověděl, pozdravil, vyděsil se, souhlasil…), nesmí přímá řeč končit tečkou a začínat velkým písmenem.
1) Přímá řeč může končit vykřičníkem nebo otazníkem:
„Mohla bych tě o něco poprosit?“ zeptala se Alice.
„Prosím, nechoď tam!“ vykřikl zoufale.

2) V ostatních případech končí čárkou:
„Pojedu tam, ať chceš, nebo ne,“ řekla jsem odhodlaně.

3) Za přímou řečí následuje činnost někoho jiného:
„Prosím, pozdravuj všechny.“ Přikývl na souhlas.
„Slyšel jsi mě?“ Bezděčně pokrčil rameny.
„Prosím, nechoď tam!“ Jen přikývla.

4) Událost se stala, až když osoba domluvila:
„Prosím, vyřiď, že mě to mrzí.“ Popadla jsem svá zavazadla a utíkala pryč.

5) Pokud mezi jednu přímou řeč vložíme jinou větu, může to být napsáno dvěma způsoby:
„Pojď,“ řekla, „uvařím ti kafe.“
„Pojď,“ řekla. „Uvařím ti kafe.“
 

Odkazy na kapitoly

V administraci při úpravě článků máte nad editorem 2 kolonky - Předchozí dílNásledující díl.

Předchozí

Do této kolonky vložte URL předcházející kapitoly vaší povídky.

Např.: http://www.stmivani.eu/10-fanfiction-na-pokracovani/rodina-2-kapitola/ nebo jen část adresy za www.stmivani.eu/, tedy 10-fanfiction-na-pokracovani/rodina-2-kapitola/ (na tuto formu se adresa po uložení automaticky ořízne).

Výsledek po uložení bude tedy vypadat následovně:

Předcházející 

 

Následující

Samozřejmě adresu vložíte až po jejím vytvoření.

Např.: http://www.stmivani.eu/10-fanfiction-na-pokracovani/rodina-4-kapitola/ nebo jen část adresy za www.stmivani.eu/, tedy 10-fanfiction-na-pokracovani/rodina-4-kapitola/ (na tuto formu se adresa po uložení automaticky ořízne).

Výsledek po uložení bude tedy vypadat následovně:

Následující

 

Spoluautor

Pro spoluautorské povídky mají autoři políčko Spoluautor.

Spoluautor

Do tohoto políčka vložte URL profilu spoluautora nebo jen přesný (ale opravdu přesný, protože se automaticky přesměruje na profil!) nick spoluautora. Takže bezpečnější je vkládat celou adresu profilu, tedy http://www.stmivani.eu/profiles/4dd4/

Adresa se po uložení opět automaticky ořízne, takže bude vypadat následovně:

Spoluautor 

U spoluautorských článků se jméno spoluautora bude zobrazovat vedle jména autora článku a takovýto článek se objeví v profilech obou autorů.

 

Vložení odkazu

Označte text, ze kterého chcete udělat odkaz.

Klikněte na Vložit/upravit odkaz.

Do kolonky URL odkazu vložte celou adresu stránky, na kterou chcete odkazovat. Např.: http://www.stmivani.eu/40-pomoc-autorum/

U kolonky Cíl máte tři možnosti:

 • Nenastaveno - články se budou otvírat ve stejném okně - používáno pro odkazy směřující na naše stránky.
 • Otevřít odkaz ve stejném okně - nastavte u odkazů směřujících na naše stránky nebo nechte Nenastaveno.
 • Otevřít odkaz v novém okně - nastavte pro články směřující na jiné stránky.

Do kolonky Titulek můžete napsat text, který se bude zobrazovat, pokud na odkaz najedete kurzorem. Např.: FanFiction

Klikněte na Vložit.

 

Pokud chcete odkaz zrušit, klikněte na něj kurzorem, otevřete si Vložit/upravit odkaz, vymažte kolonku URL odkazu a klikněte na Aktualizovat.

 

Vložení videa

Klikněte na Vložit/upravit média. 

Do kolonky Soubor/URL vložte URL adresu videa, které vkládáte.

Pokud jsou rozměry na šířku větší jak 500 px, tak video zmenšete přepsáním velikostí.

Klikněte na Vložit.

 

Vložení obrázků

Obrázek nahrajte do galerie. Jak zjistíte zde: v článku Jak správně nahrát obrázek do galerie. Popřípadě si najděte obrázek na internetu, ale v tomto případě může být obrázek kdykoliv smazán a některé nefungují, například obrázky nalezené přes Google, v jejichž adrese necháte i cestu, kterou jste se k obrázku dostali. Některé naopak fungují jen po zobrazení domovské stránky.

Klikněte na Vložit/upravit obrázek. 

Do URL obrázku vložte adresu obrázku, např.: http://www.stmivani.eu/gallery/rady_perex.jpg

Pokud má obrázek na šířku více než 500 px, tak upravte velikost,

Klikněte na Vložit.

 

Pokud jste si po sobě článek zkontrolovali, věříte, že máte všechno dobře a chcete jej publikovat, klikněte na Uložit. Tím jste poslali článek ke schválení administrátorům.

Více o procesu schvalování článků se dozvíte v článku Schvalování článků.

 

Publikace

FF se publikuje od 7.00 do 22.00.

FF se publikuje po 15 minutách.

Jednorázové povídky (všechny díly), první díly kapitolových povídek, poezie, první díly parodií a jednorázovky zařazené do sekce Parodie všech uživatelů se publikují od 15.00 do 21.00 hodin.

Drabble jdoucí na titulní stranu se publikují sice každou hodinu ale vždy v půl.

Drabble, které nejdou na titulní stranu, se publikují od 7.00 do 22.00 hodin.

V jeden den může vyjít jen jeden díl jedné povídky!

Na titulní stranu se FF publikuje po hodině.

 

Mazání článků

Pokud z nějakého důvodu chcete smazat již publikovaný článek, obraťte se na tento článek: Žádosti o smazání článků

Pokud chcete smazat doposud nepublikovaný článek, stačí, když zaškrtnete Článek je hotov a do perexu, názvu článku nebo komentáře napíšete, že chcete článek smazat, bude vám vyhověno.

Uvědomte si, že nemusíte mazat články, které jste vytvořili omylem, protože je vždy můžete změnit!

 

Více o procesu schvalování článků se dozvíte v článku Schvalování článků.

 

Jak přidat Zprávičku

Jak si vytvořit shrnutí

Jak správně nahrát obrázek do galerie

Pomoc autorůmSdílet Sdílet

Diskuse pro článek Jak přidat FanFiction článek:

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ... 26   Další »
257. Petronela webmaster
01.04.2018 [9:53]

Petronelavk015 - ideální je odlišit ten myšlený text od ostatního, takže například kurzívou:

Bože, už abych byl v centru – pomyslel jsem si a odvrátil od ní pohled.

- část před pomlčkou by byla kurzívou a za pomlčkou už normálně.

256. vk015
01.04.2018 [9:37]

vk015Chtěla jsem se zeptat - Jak přidat myšlenky postavy? Do uvozovek nebo bez?

255. VAlice
01.11.2017 [18:28]

VAliceCvrcek admin: Díky za odpověď Emoticon

254. Cvrcek
01.11.2017 [10:23]

CvrcekVAlice: Budeš ho bohužel muset upravit na jednu z tebou zmíněných variant. Článek o 400 slovech vydat nemůžeme... Emoticon

253. VAlice
31.10.2017 [21:01]

VAliceAhojky, chtěla bych se zeptat, když mám v počítači rozepsanou povídku o 400 slovech a chtěla bych ji zařadit do parodií, smím ji nechat tak, jak je, nebo ji musím zkrátit na Drabble nebo popřípadě prodloužit na jednorázovou povídku? Emoticon Emoticon

27.04.2015 [6:43]

trefi133Už je to téměř půl roku a já stále čekám, až se mi na povídku admini alespoň podívají. Jak dlouho mám ještě čekat?

06.04.2015 [9:24]

bellastorm ja furt neviem jak pridať článok

12.02.2015 [12:47]

kacenka1409chloe, diky moc, to mě uklidnilo. Už jsem dost dlouho přemýšlela, kde mám asi chybu. Díky

249. chloe
12.02.2015 [11:31]

chloeAhoj kaci, prosim te hlavne nepanikar Emoticon pokud tam nemas komentar od adminek s tim kde je chyba a co si mas pripadne opravit ( v takovem pripade ti odskrtnou clanek na neni hotov a komentuji to vzdy) tak na tebe jen jeste neprisla rada v administraci to se stava adminky toho maji proste moc a nekdy se ceka i mnohem dele nez jen ctrnact dni Emoticon v klidu si pokracuj ve psani a neboj tvuj cas jiste prijde... Emoticon

12.02.2015 [9:30]

kacenka1409Pomóóóc! Poraďte mi prosím někdo, co dělám špatně? Shrnutí i první dvě kapitoly povídky mám hotové již dva týdny a pořád to není publikované. Nenapadá někoho, kde jsem udělala chybu? Já už nevím Emoticon Díky za odpověď

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ... 26   Další »

Přidat komentář:

Nick:

Text:

[.ei.]smile41[./ei.] [.ei.]smile34[./ei.] [.ei.]smile33[./ei.] [.ei.]smile06[./ei.] [.ei.]smile01[./ei.] [.ei.]smile08[./ei.] [.ei.]smile19[./ei.] [.ei.]smile10[./ei.] [.ei.]smile17[./ei.] [.ei.]smile22[./ei.] [.ei.]smile25[./ei.] [.ei.]smile09[./ei.] [.ei.]smile07[./ei.] [.ei.]smile32[./ei.] [.ei.]smile35[./ei.] [.ei.]smile40[./ei.] [.ei.]smile24[./ei.] [.ei.]smile23[./ei.] [.ei.]smile16[./ei.] [.ei.]smile11[./ei.] [.ei.]smile18[./ei.] [.ei.]smile29[./ei.] [.ei.]smile20[./ei.] [.ei.]smile27[./ei.] [.ei.]smile12[./ei.] [.ei.]smile15[./ei.] [.ei.]smile04[./ei.] [.ei.]smile03[./ei.] [.ei.]smile36[./ei.] [.ei.]smile31[./ei.] [.ei.]smile38[./ei.] [.ei.]smile14[./ei.] [.ei.]smile13[./ei.] [.ei.]smile26[./ei.] [.ei.]smile21[./ei.] [.ei.]smile28[./ei.] [.ei.]smile39[./ei.] [.ei.]smile42[./ei.] [.ei.]smile30[./ei.] [.ei.]smile37[./ei.] [.ei.]smile02[./ei.] [.ei.]smile05[./ei.]


Uživatel:
Heslo:
Registrace


OurStories.cz


Psycholožka, terapeutka, lektorka Zuzana Tomášková Prosperio.cz...další zajímavé stránky Toto může být i váš web.
Máte zájem? Jste Přispěvateli a chcete se stát Ověřenými přispěvateli? Jste Ověřenými přispěvateli a chcete se stát
Profi přispěvateli?
Přidejte se k Pomoci začínajícím autorům.
Hledají se pomocníčci I vy se můžete stát administrátory.
Nábor administrátorů

Kdo je tu z členů? Klikni!