Stmívání.eu ~ Twilight Fan Home - Pomoc autorům » Americké školství

knihy


Americké školstvíAmerické školství je pro nás naprosto jiné.
Článek obsahuje základní kostru školství, která by vám mohla pomoci při psaní.

Rozdělení škol:

 • Jesle - od 3 let věku
 • Mateřšká škola: 5 - 6 let
 • První stupeň: 1. – 5. třída – Elementary School
 • Druhý stupeň: 6. – 8. třída – Middle School, mladší střední škola
 • High School: 9. – 12. třída, obyčejná střední škola
 • College – vysoká škola

Jesle (Nursery school):

 • od 3 let věku
 • opatrovníkem se stává někdo z rodiny nebo zákonný zástupce, často však někdo z přímé rodiny
 • jsou specifikovány jako babysitting – příležitostná péče, poskytují je amatéři (mladiství – známe z amerických filmů)
 • v dětských jeslích se o děti starají profesionálové se zdravotnickým nebo pedagogickým vzděláním (v domě pečovatele – poskytuje se i základ vzdělání)

Mateřská škola (pre kindergarten):

 • školky – preschools jsou většinou soukromé a cena je podle druhu školky a v jakých čtvrtích se nacházejí
 • do tříd chodí 13 dětí a mají 3 učitelky, které se jim hodně věnují
 • program školky:
 • ráno se děti sejdou stejně jako našich školkách a řeknou si, jaký je den v týdnu, datum, jaké je venku počasí a zopakují písmenko, které je stanoveno na ten daný týden – učí se toto písmenko a celý týden je v jeho duchu, děti malují obrázky, která začínají na toto písmenko, učí se slova, na která začíná
 • aktivity se střídají po 10 až 15 minutách, aby děti neztratily pozornost
 • během dopoledne se také čte, zpívá a je rozcvička
 • v 10 hodin je svačina, kterou si děti donesou z domu, učitelky do ní příliš nezasahují, ale není povoleno, aby děti nosily známé nezdravé potraviny – sladkosti, chipsy atd.
 • školky se soustředí na podněcování výtvarné stránky – děti malují a pracují na různých projektech
 • každá učitelka má několik dětí, kterým se individuálně věnuje – problémové děti -> tzv. „pevné objetí“, velmi důsledné v dodržování pravidel
 • děti mohou ve školkách slavit narozeniny a uspořádat narozeninovou párty, jak jako u nás (pokud jste někdo mohl nahlédnout do přirozeného běhu české školky), děti od učitelky dostanou dárek – pastelky, omalovánky nebo knížku
 • příjemnou změnou je, že učitelky každý den píší kartičky s informacemi, co dítě celý den dělalo a jak se mělo a dávají je do bahotu, takže rodiče mají přehled o tom, co jejich dítě celý den ve školce dělalo

Základní škola:

 • rozdělena na dva stupně
 • první stupeň: 1. – 5. třída – Elementary School
 • často s integrovaným předškolním ročníkem v mateřské škole
 • druhý stupeň: 6. – 8. třída – Middle School, mladší střední škola
 • většinou jsou všechny stupně v jednom komplexu, stupně jsou rozděleny do jednotlivých budov

Délka, obsah a stanovy studia na střední škole:

 • dětem jsou střední školy přiřazovány podle místa bydliště
 • 4 roky – jednotlivé ročníky se označují čísly (grade – 9, 10, 11, 12)  a nebo popiskem Freshman, Sophomore, Junior, Senior
 • konec střední školy v 18 letech (výjimečně už v 16 letech v 10. ročníku, když splní všechny kredity)
 • student je povinen dosáhnout několika kreditů (většinou 22 – 28) za celou školní docházku – diplom o ukončení střední školy
 • když student propadne, opakuje jen ten původní kurz-předmět (mohou i o prázdninách)
 • pokud má student vyšší vědomosti, může být zařazen do kurzu-předmětu určeného pro Seniory atp.
 • poslední dva ročníky může student využít k zařazení do AP kurzů (pokročilé umístění) – které jsou vyučovány vysokoškolskými profesory, úroveň se blíží universitnímu studiu a studenty připravuje k AP testům (úspěšné složení může studentovi uznat kredit na vysoké škole) a studiu tohoto oboru na universitě
 • Honors kurzy – pro žáky s průměrem známek do B
 • Hight Honors kurzy – pro žáky s průměrem známek A
 • předmět jeden celý rok – 1 kredit
 • předmět za půl semestr – půl kreditu
 • většinou jsou přesně rozepsaná – kurzy jaké musí být + volitelné kurzy, které musí být splněné k maturitě
 • většinou si studenti berou školní aktivity až v posledních dvou ročnících
 • první dva se věnují splnění dožadovaných kreditů ve stanovených a vybraných předmětech
 • student musí mít min. 24 kreditů k nástupu k maturitě:
 • Angličtina – 4 (angličtina a americká lit. + vol. předmět)
 • Matematika – 3 (algebra + algebra II + vol. předmět)
 • Sociální vědy – 3 (US a světová historie + vol. předmět)
 • Přírodní vědy – 3 (vybraný obor + vol. předmět)
 • Umění – 2 (umění + vol. předmět)
 • Tělocvik – 2 (zdraví + 2 roky z PE OR a 4 roky ve sp. klubu)
 • Cizí jazyk – 3 (3 roky čínštiny nebo španělštiny)
 • Počítače – ½ (jedno pololetí v uvedených výzkumných metodách)
 • Volitelný předmět – 3 ½
 • Kredity se připočítávají za tyto školní aktivity např.:
 • rok rozstleskávačka – půl kreditu do tělocviku
 • výhra v mezinárodní soutěží – ¼ v umění
 • státní srovnávací zkoušky – v posledních dvou letech studia (pro všechny státy stejné)
 • SAT testy (skládá se z volitelné četby, slohu a matematiky) a Sdělený předmětový test (různé předměty, prověření znalosti z konkrétní oblasti) -> SAT zaměřené na logiku a přemýšlení
 • ATC test, ve kterém je sloh nepovinný a místo něho je povinná sekce přírodní vědy -> ATC zamřené na znalosti
 • tyto testy je možné opakovat, výsledky rozhodou na jakou universitu je možné se dostat
 • otázky jsou zaškrtávací s výběrem několika možností (vždy jedna správná) – v matematice se objevují příklady, které musíte spočítat
 • z každé části SAT testu je max. 800 bodů, průměrně dostanou studenti o dost méně -­> na testy je nedostatek času a tím se stávají složitými
 • pracovníci universit tyto výsledky sledují a podle toho si vytipovávají studenty, kterým následně posílají přihlášku a informační reklamní balíček o škole – zájem o ně

Přihlášky a výběr VŠ:

 • výběr vysoké školy trvá asi dva roky, několikrát do roka sezení se studijním poradcem, který pomáhá vybrat školu i vyplnit přihlášku
 • přihláška se sestává z min. dvou esejí (osobní esej, kde se snažíte podat nějak sami sebe a druhá, kde se vyjadřujete osobně k aktuálnímu tématu) a tří doporučení od dvou profesorů a studijního poradce
 • k přihlášce se přikládají výsledky celostátních testů a různé diplomy nebo ocenění
 • přihlášky se odesílají už v prosinci, termíny jsou do ledna, max. do začátku února
 • do března-dubna je známo rozhodnutí, a pak má student ještě 30 dní na odepsání, zda místo přijímá, nebo ne

Známkování:

 • A, B, C, D a F (neprošel)
 • závěrečné testy – jen 15% známky
 • známky tvoří domácí úkoly – všechny se známkují
 • tím, že jsou předměty (stejné) každý den v jiném pořadí, je nutno, aby student povinně vypracovával úkoly – na internátních školách jsou nařízené povinné studijní hodiny (většinou třeba od 7 do 9 večer), kdy je vyžadováno, aby student byl v knihovně, studovně, třídě nebo na pokoji a studoval -> učitelé je kontrolují, zda studenti opravdu studují
 • studenti bydlící doma i ti na výměnný pobyt si určují studijní hodiny sami, stejně jako my děláme úkoly s tím rozdílem, že zde se to započítává plně do známky
 • Číslo GPA:
 • pohybuje se v rozmezí od 1.00 po 4.00
 • za každou známku se udělují body: A (4), B (3,7), C (2), D (1)
 • tyto body se zvyšují o jeden bod v Honors kurzech
 • GPA je souhrn všech známek ze všech předmětů, který ukazuje, jak na tom akademicky jste
 • GPA řeší i absenci – může chybět pouze 10 hodin za semestr – pokud je to více (nepočítá se dlouhodobé, vážné! nemoci) nebo jsou absence neomluvené, škola sníží studentovi GPA až o 1 bod -> to znamená i zhoršení známky ve všech předmětech

Semestry:

 • dva semestry po šestitýdenních klasifikačních obdobích
 • po prvních dvou on-line vysvědčení – neshody si řeší rodiče s učiteli
 • na konci semestru shrnující vysvědčení

Vyučovací hodiny:

 • 25 lavic, vždy pro jednoho žáka
 • angličtina, matematika, tělocvik, sociální vědy, přírodní vědy, umění, cizí jazyky, počítače, speciální studium (program ESL nebo i technická výuka)
 • denně šest nebo sedm vyučovacích hodiny – velký důraz je kladem na to, aby každý látku pochopil
 • 55 minut (začíná ve čtvrt na osm – přestávky šest nebo sedm minut) i 90 minut
 • dny se dělí na sudé a liché – vždy visí u školy vlajka, aby se student nemohl vymluvit, že si spletl den
 • nejsou třídy jako takové s třídním učitelem, každý učitel dostane přidělen určitý počet studentů z různých ročníků, kteří za učitelem chodí a konzultují s ním své studijný problémy
 • při odchodu na záchod musí být něco ve stylu průkazu, který vydává pouze učitel, něco jako propustka, když jej nemáte, řeší se to v ředitelně, když jste neoprávněně na chodbě nebo kdekoliv jinde
 • neomluvené hodiny se řeší ne u rodičů, nebo tak jako u nás, ale ve stylu poškoláctví, kdy hodina, nazývaná Detention, trvá 40 minut -> někteří sedí a nesmí mluvit a jiní píší zadané úkoly

Zvonění:

 • ne drnčivý zvuk, spíš se ozve decentní zapípání několikrát po sobě (liší se podle škol)

Oběd:

 • dělený podle počtu studentů
 • když je více jak 4000, tak se dělí na dva nebo i na tři etapy (po třetí, čtvrté a páté hodině)
 • jídlo si každý student kupuje sám (fastfood stánek -> hamburgery, pizza, hranolky, tacos, kuřecí kousky, salát, cookies nebo chipsy - liší se podle škol, někde můžou být i teplá vařená jídla)
 • mohou si nosit vlastní jídlo
 • cena v jídelně od jednoho do tří dolarů

Konec vyučování

 • odjezd školními autobusy (více)
 • vlastním autem [seniors (12. u nich, u nás čtvrťák) a  juniors (11. u nich, u nás třeťák)]
 • školní autobusy nevozí studenty domů po školních aktivitách, sportech a trénincích, pouze po konci vyučování

Školní aktivity:

 • je dobré se do nich zapojit, protože se může za nějaký čas stát, že se vám dny budou zdát stejné – aktivity je zpestří (problém, že nevíte jaký den v týdnu je)
 • škola nabízí velkou škálu aktivit


Pět nejlepších středních škol v Americe pro rok 2010:

 1. Talented and Gifted (Dallas, Texas)
 2. Jefferson Country IBS (Birmingham, Alabama)
 3. Stanton College Prep (Jacksonville, Florida)
 4. Scince/Engineering Magnet (Dallas, Texas)
 5. Corbett (Corbett, Oregon)
Sdílet Sdílet

Diskuse pro článek Americké školství:

 1
6. Sem
19.03.2018 [16:21]

Velmi zajímaví článek. Dozvěděla jsems se věci které by ch do amerických středních škol neřekla Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon

5. Tomas
05.02.2016 [18:14]

Dobrý den, je rozdíl mezi college a univerzitou. College nabízí jen maximálně dvouleté studium. Většinou jsou to certifikace (1 rok/technický to ani námi college, ale spíš secondary education), nebo Associate degree (2 roky/ jestli se nepletu tak je to něco jako diplomová práce). College se také využívá na první dva roky a pak si dodělat další dva roky na univerzitě. Tím získáte bachelor's degree, je to finančně méně náročné.
Zapomněli jste na ocenění (awards/honors) jako jsou dean's list, a nebo suma cum laude.

22.01.2013 [18:38]

domcamerciWander: To je studentova věc. Nemusí.

22.01.2013 [18:35]

WanderNeviete prosím niekto, či sa po strednej škole musí ísť na vysokú? :-) Ďakujem. :-)

2. Moon
22.04.2012 [13:37]

MoonJejich školství je prostě o hodně kvalitnější, lepší, přísnější... myslím, že naše stojí za nic!

1. denisa
16.04.2012 [16:35]

Je to moc hezkýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon

 1

Přidat komentář:

Nick:

Text:

[.ei.]smile41[./ei.] [.ei.]smile34[./ei.] [.ei.]smile33[./ei.] [.ei.]smile06[./ei.] [.ei.]smile01[./ei.] [.ei.]smile08[./ei.] [.ei.]smile19[./ei.] [.ei.]smile10[./ei.] [.ei.]smile17[./ei.] [.ei.]smile22[./ei.] [.ei.]smile25[./ei.] [.ei.]smile09[./ei.] [.ei.]smile07[./ei.] [.ei.]smile32[./ei.] [.ei.]smile35[./ei.] [.ei.]smile40[./ei.] [.ei.]smile24[./ei.] [.ei.]smile23[./ei.] [.ei.]smile16[./ei.] [.ei.]smile11[./ei.] [.ei.]smile18[./ei.] [.ei.]smile29[./ei.] [.ei.]smile20[./ei.] [.ei.]smile27[./ei.] [.ei.]smile12[./ei.] [.ei.]smile15[./ei.] [.ei.]smile04[./ei.] [.ei.]smile03[./ei.] [.ei.]smile36[./ei.] [.ei.]smile31[./ei.] [.ei.]smile38[./ei.] [.ei.]smile14[./ei.] [.ei.]smile13[./ei.] [.ei.]smile26[./ei.] [.ei.]smile21[./ei.] [.ei.]smile28[./ei.] [.ei.]smile39[./ei.] [.ei.]smile42[./ei.] [.ei.]smile30[./ei.] [.ei.]smile37[./ei.] [.ei.]smile02[./ei.] [.ei.]smile05[./ei.]


Uživatel:
Heslo:
Registrace


OurStories.cz


Psycholožka, terapeutka, lektorka Zuzana Tomášková Prosperio.cz...další zajímavé stránky Toto může být i váš web.
Máte zájem? Jste Přispěvateli a chcete se stát Ověřenými přispěvateli? Jste Ověřenými přispěvateli a chcete se stát
Profi přispěvateli?
Přidejte se k Pomoci začínajícím autorům.
Hledají se pomocníčci I vy se můžete stát administrátory.
Nábor administrátorů

Kdo je tu z členů? Klikni!