Stmívání.eu ~ Twilight Fan Home - Pomoc autorům » Pravidla psaní

Pravidla psaní

POVINNÉ PRO VŠECHNY PISATELE POVÍDEK! (A všichni nástup a číst! Čím méně chyb, tím rychlejší opravování a tím dřív se přečtete další dílky povídek. Myslete na všeobecné blaho!)

Pravidla! Aneb, na co nejvíce admini upozorňují a 'buzerují' vás. Děkuju mnohokrát všem, co se svěřili se svými problémy a zároveň poděkovat za SPOLUPRÁCI: ZabZe, Pajam, Euntě a TorencCullen.

PRAVIDLA PSANÍ

 

Pokud toužíte po rychle pracujících stránkách, musí se člověk přizpůsobit pravidlům. Ne, nevzdychejte hned, nezabije Vás snad pár minut četby toho, jak psát správně a nemít tak v komentářích: Článek nemůžeme vydat, protože... 1) tohle, 2) tamto...

A pak jen koukáte na dlouhý seznam a kroutíte nevěřícně hlavami. Pokusíme se Vám trošku přiblížit, jak správně psát, abyste usnadnili práci nám i sobě.

Jak ZabZa říká: Žádné chyby -  žádný problém.


 

 

1) PŘÍMÁ ŘEČ:

Zde se nejvíc chybuje. Nejčastěji prostě autor nepochopí, co má dělat, protože admin je vynervovaný z toho, kolik lidí to píše špatně, takže chytá amok. :)

 

Každá nová přímá řeč patří na nový řádek! Nejen kvůli přehlednosti, ale také aby čtenář věděl, kdy daná osoba skončí s dlouhým proslovem, kdy se může někdo dloubat v nose, když se nudí a usíná.

Vždy je v uvozovkách: Počáteční dole, konečné nahoře a za tou nahoře mezera. 
Pokud za přímou řečí nenásleduje věta uvozovací (řekl, vykřikl, zeptal se, odpověděl, pozdravil, vyděsil se, souhlasil…), nesmí přímá řeč končit čárkou.

1)Může končit vykřičníkem nebo otazníkem:
„Můžu tě ještě o něco poprosit?“ žádala jsem, než stihnul odejít.
„Alice, prosím, nech to tak, jak to je!“ vykřikla jsem.
2) V ostatních případech musí končit čárkou:
„Alice, za pět minut nastoupím do letadla. Nezabráníš mi v tom,“ řekla jsem odhodlaně.

3)Když v přímé řeči už následuje činnost, kterou udělal někdo jinýje to následovně:
„Vyřiď všem, že je mi líto, že jsem se nerozloučila, ale nešlo to.“ Přikývl.
„Mohla bych tě ještě o něco poprosit?“ Otočil se a vyčkával.
„Alice, prosím, nech to tak, jak to je!“ Jen přikývla.
4)Událost se stala až poté, co osoba domluvila, popř. popisuje své pocity:
„Vyřiď všem, že je mi líto, že jsem se nerozloučila, ale nešlo to.“ Popadla jsem kufr a vydala se vstříc novému životu. / Chtělo se mi plakat, ale nedala jsem na sobě nic znát.
5) Pokud mezi jednu přímou řeč vložíme větu, může to být napsáno dvěma způsoby.
a) „Pojď,“ řekla, „uvařím ti kafe."
b) „Pojď,“ řekla. „Uvařím ti kafe."

 

Citáty:

„V nouzi poznáš přítele," říká naše přísloví.

„Proto budiž učitelům zlatým pravidlem," říká Komenský, „může-li něco býti vnímáno najednou více smysly, budiž to předváděno více smyslům."


 

 

 

2) ČÁRKY:

Za čárku patří vždy mezera. Před ni nikoliv.

Nejjednodušší, když člověk neví, kdy se čárka píše a kdy ne, je číst si text nahlas a dělat chvilkové pauzy u interpunkce. Jako ve školce.

Píšou se před spojkami: ale, aby, proto, protože, že, když, nebo

Před příslovci: kdy, kde, jak, ...

Vztažnými zájmeny: kdo, co, jaký, který, čí, jenž

Ve smyslu odporovacím před: jakmile, až, zatímco, kdyby, poněvadž, jelikož, i když, ačkoli, přestože, však, avšak, ba, dokonce, jak-tak, jenže, leč, totiž, vždyť, atd.

!POZOR!

Před spojkami a, i, nebo (když slučujete: Koupil mi bonboniéru i kytku.)se čárky nepíšou!!! Jsou ovšem i výjimky, kdy se před a osudná čárka píše: Byl jsi jediný muž, který si kdy přivlastnil moje srdce, a to ti zůstalo věrné.

Pokud někdo má nejistoty ohledně spojky "a" - zde jednoduše, krásně vysvětleno, kdy se čárka píše a kdy ne.

 


 

 

3) INTERPUNKCE A MEZERY:

* PŘED dané znaménkoI PO něm se mezery píšou u:

+ , - , =

 

 

* Mezery ZA interpunkčním znaménkem

Tři tečky: Píšou se pouze tři, ne více, ne méně. Za nimi následuje vždy mezera.

Tečka:Ta se sem také řadí. Je tečka a za ní mezera.

Čárka: Když máte souvětí, tak je to pak s tou mezerou za ní přehlednější, nezdá se vám to také? Prostě to tak být musí a hotovo.

? ! : * ( ) ‘‘Tady taky lidičky, tady taky.

 

!POZOR!

* Mezeru nepíšeme v případě, že se jedná například onázev umělecké, hudební, taneční nebo jiné skupiny, který byl vytvořen bez mezer za tečkami – jedná se o tzv. autorskou licenci, například americká rocková skupina R.E.M. nebo české uskupení J.A.R.

* U času kdy ho píšete číslovkami: 6.30, 17.26, etc.

* Mezera se nepíše také u některých zahraničních titulů: Ph.D., Th.D., B.Th., M.Th., M.A., M.D.


 

 

4) MĚ/MNĚ

Jak jsme zjistili, zde se taky objevují problémy.

Nevím, jak to učili vás ve škole, ale nejjednodušší je určovat si to následovně:

 

MĚ – sem patří 2. a 4. pád.

Např.:

„Nezačínejte beze mě!“ - > bez koho, čeho - > 2. pád a také zde napíšeme „mě“.

„Konečně mě vyvolali!“ - > vyvolali koho, co - > 4. pád tudíž „mě“.

 

MNĚ – 3. a 6. pád.

Např.:

„Přijďte ke mně, bude párty!“ - > k komu, k čemu -> 3. pád = „mně“

„Povídali si zase o mně?“ - > o kom, o čem si povídali? - > 6. pád = „mně“.

 

A ani to nebylo tak hrozné ne? Všichni živí? Zdraví? Jedeme dál. S následujícím už nemáte tak často problémy, ale přesto tu jsou. Když vám admin napíše: Chybuješ v i/y, podívej se na shodu podmětu s přísudkem -  kolik z vás si vzpomene, že se jedná u tohohle o primitivní blbosti?

 

 

 

 

5) I/Y

Tak nejdřív si odbudeme:

a) VYJMENOVANÁ SLOVA:

 

,,BeFeLeMe Pes Se VeZe,‘‘ jak to učí učitelé. Narychlo si zopáknem vše, co mezi vyjmenovaná slova patří.

 

B –být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka (Bydžov, Babyka, Přibyslav, Bylany, Hrabyně, Zbyněk, Zbyšek)

! býlí (plevel) ~ bílí (zbarveni bíle), být (existovat) ~ bít (tlouct), bydlo (příbytek) ~ bidlo (tyč), dobýt (zmocnit se) ~ dobít (baterii, zvěř), nabýt (získat) ~ nabít (náboj), babyčka (malá babyka) ~ babička (prarodič)

F – fyzika

L –slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýko, lýtko, lyže, pelyněk, plyš

! lýčený (z lýka) ~ líčený (předstíraný), vlis (k lisovat), lísat se, lišaj, lišej, ližina (trámec), mlít (koncovka vzoru třít)

M –my, mýt, myslet / myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mýto, mykat, mys, sumýš (Nezamyslice, Přemysl, Litomyšl, Kamýk)

! my všichni ~ mi (mně), mýt (čistit) ~ mít (vlastnit), mýval (zvíře) ~ míval (měl), vymýtit (vykácet) ~ vymítat (vypuzovat např. ďábla)

P –pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýří, pýřit se, pyj, čepýřit se (Chropyně, Pyšely, Spytihněv)

! píchat (bodat), pisk (pískot, základ ptačího pera), pikaná (dětská hra), opylovat (oplodňovat pylem) ~ opilovat (obrousit), slepýš (plaz) ~ slepíš (lepidlem)

S –syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat (Bosyně)

! syrý (syrový) ~ sirý (opuštěný), sirup, sirob, sípat (chraptět), sivý (šedivý), sýrový (ze sýra) ~ sírový (ze síry)

V –vy, vykat, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, cavyky, vyza a slova s předponou vy- a vý- (Vyškov, Výtoň)

! výt (pes vyje) ~ vít (vinout), výr (sova) ~ vír (krouživý pohyb), výskat (jásat) ~ vískat (probírat někomu vlasy), vížka (věžička), viklat, zviklat (zbavit jistoty), Vizovice

Z –brzy, jazyk, nazývat (se), Ruzyně

! brzičko (přípona -ičko, jako mal-ičko), zívat (únavou) › nazívat se (často zívat)

 

 

 

 

b) SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM:

Od nynějška nebereme: „Nechápu, nerozumím, co to je? Apod.“

Učivo základní školy, kterou každý absolvuje hned, co opustí kačenky a hrátky v jeslích a školkách.

Pravidla jsou pravidla, my je jen připomínáme a hlídáme.

Takže... dáme se do práce dál.

 

* Když máme rod mužský životný v množném čísle, píše se měkké -i:

Studenti se dostatečně nepřipravili na písemku z českého jazyka./Ti studenti (vzor pán) se nepřipravili.

 

* U rodu mužského neživotného, ženskéhomnožném čísle, ale také podstatná jména v množném čísle u rodu středního, kde se skloňují podle ženského vzoru kost (děti, oči, uši, města, apod.), píšeme tvrdé y:

Počítače se staly našimi nezbytnými pomocníky.  / Ty počítače (vzor stroj) se staly.
Kamarádky se o mě dobře postaraly. / Ty kamarádky (vzor žena) se postaraly.

Děti si hrály na pískovišti. / Ty děti (vzor kost) si hrály.

Její oči mě okouzlily. / Ty oči okouzlily.

Uši mi zčervenaly studem / Ty uši zčervenaly.

* Pokud je podmětem podstatné jméno rodu středního v množném čísle, je v přísudku koncovka a.
Obě tatínkova nová auta stála před domem. / Ta auta stála.

Kuřata pobíhala po dvorku / Ta kuřata.

 

 

 

 

6) MÝCH/TVÝCH/SVÝCH:

! Vždy s tvrdým Y !

Ano, obyčejně v životě řeknete:

Mejch, tvejch apod., ale když napíšete MÍCH s měkkým Í, má většina lidí tendenci vraždit. Opravdu jsme se setkali s tím, že autor, popřípadě čtenář, toužil vzít do ruky sekáček a rozčtvrtit danou osobu na milion kousíčků.

 

 

 

 

7) JI/JÍ, NI/ NÍ:

V tomto případě se dělají chyby poměrně často. Je to dáno i tím, že tato slůvka často v řeči vyslovujeme dlouze i tam, kde se píší krátce.

Je ale na to jednoduché pravidlo: Ve 4. pádě se píše krátká samohláska (ji /ni), ve všech ostatních pádech dlouhá (jí/ní).
Dal pusu a utekl. (3. pád – té)
Půjdu s ní na procházku (7. pád – tou)
Poslala ji do krámu pro housky. (4. pád – tu)


POZOR! V některých případech může záměna znamenat i významový rozdíl, jako v následujícím případě:
Naléhal na ni. (tj. snažil se ji o něčem přesvědčit)
Naléhal na . (tj. byl nad ní, a snažil se si na ni lehnout)
Stejné pravidlo (i pomůcka) platí i pro koncovku přivlastňovacích zájmen náš, váš.
Popiš naši vlast. (4. pád – tu)
Píchla jsem kolo na vaší příjezdové cestě. (6. pád – té)


8) PEREX OBRÁZEK:

Základní poznatky:

Nejlepší formát: .jpg nebo .gif

!Důležité!

Max. výška 100 px

Max. velikost 10 kB

Pokud daný obrázek splňuje alespoň jedno kritérium – zda výšku, nebo velikost -  je to v pořádku.

Tohle snad všichni pochopili. Kdo ne, tak přiběhneme s vrtačkami a vyvrtáme díru do hlavy, abychom našli červa, který zabraňuje člověku myslet.

Jsou dva způsoby, jak vložit perex obrázek na tyto stránky:

1.Zkopírováním adresy, na které se dotyčný obrázek nachází

2. Druhý způsob je nahrání obrázku rovnou do galerie

 

A jejich kontrola?

 

Kontrola velikosti obrázku je snadná. Kliknete pravým tlačítkem na obrázek a tam uvidíte: Vlastnosti obrázku/prvku. (Bereme to v Mozile, princip by měl být ale všude stejný)

Pokud je obrázek příliš veliký a nahráváte ho do galerie, lze ho upravit následovně:

Stačí pouze při vkládání obrázku přidat v kolonce ‚Název‘ před název obrázku /thumbs/ a to vám umožní změnu velikosti obrázku pro konkrétní článek.

Další možností je, že si pouze dole pod nápisem: ‚Rozlišení obrázku‘ zaškrtnout kolečko s „Změnit výšku na px (pro perexy nastavte 100)“.

A je to!


 

Pokud má někdo problém jak přidat článek, video, nebo odkaz to textu, perfektně je to popsané na této stránce.

Zde je plno dalších vysvětlení a je jen na vás, který vleze do mozkovny. Přejeme krásný den.

Tým Stmívání.eu

 


Další problematiky naší lidské nechápavosti.

 

Pomoc autorům


Základní pravidla hladké sazbySdílet Sdílet

Diskuse pro článek Pravidla psaní:

26. kajuli
22.08.2012 [9:05]

kajuliDěkuju a maximum slov na jednu kapitolu je kolik?

25. SiReeN
21.08.2012 [23:11]

SiReeNkajuli, nejméně 500 (dovětky, nadpisy, poděkování apod. se do tohoto čísla nepočítají). Emoticon

24. kajuli
21.08.2012 [23:07]

kajuliKdyž chci napsat povídku kolik slov musí mít jedna kapitola? Děkuju

05.06.2012 [19:12]

LucienneAhoj, zase tu otravuju Emoticon Emoticon Mám problém:
Když píšu větu: "Spala jakoby ji do vody hodil," bude před jakoby čárka??? Emoticon Emoticon
Díky Emoticon

05.06.2012 [18:54]

LucienneDíky Emoticon Emoticon

20.05.2012 [20:25]

JoheeeCullenLucienne: Jenž patří k mužskému rodu, jež k ženskému i ke střednímu. Podrobnější tabulka je zde (cestinarka.bloguje.cz/708253-sklonovani-vztazneho-zajmena-jenz.php). Emoticon

20.05.2012 [20:22]

LucienneAhoj, potřebovala bych poradit... Pořád si nemůžu zapamatovat, jak se používají slova jež a jenž. Nevím co patří k mužskému a co k ženskému rodu Emoticon Emoticon Emoticon
Děkuju moc... Emoticon

26.04.2012 [19:20]

OrigamigirlU mě/mně si taky můžete říct tebe/tobě, mně se to podle toho dělá nejlíp!

20.04.2012 [13:48]

VampiresLoveTak věta ...Dal jí pusu a utekl... je prostě geniální Emoticon. Kdyby někdo měl problémy s určováním pádů u mě/mně , mám jednoduchou pomůcku. Zkuste si místo mě/mně dosadit Jirku.
př.
Nezačínejte beze mě.-->(Bez Jir/ky. Jirku lze rozdělit na dvě části, mě jsou dvě písmenka, tudíž Mě)

Přijďte ke mně.-->(K Jir/ko/vi. Jirku lze rozdělit na tři části, mně jsou tři písmenka, tudíž MNĚ)

Doufám, že jste alespoň trošku pochopili a mně to vážně dost pomáhá. Emoticon

17. ffdyiutkg
03.04.2012 [20:28]

ahoj lidi Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon

Přidat komentář:

Nick:

Text:

[.ei.]smile41[./ei.] [.ei.]smile34[./ei.] [.ei.]smile33[./ei.] [.ei.]smile06[./ei.] [.ei.]smile01[./ei.] [.ei.]smile08[./ei.] [.ei.]smile19[./ei.] [.ei.]smile10[./ei.] [.ei.]smile17[./ei.] [.ei.]smile22[./ei.] [.ei.]smile25[./ei.] [.ei.]smile09[./ei.] [.ei.]smile07[./ei.] [.ei.]smile32[./ei.] [.ei.]smile35[./ei.] [.ei.]smile40[./ei.] [.ei.]smile24[./ei.] [.ei.]smile23[./ei.] [.ei.]smile16[./ei.] [.ei.]smile11[./ei.] [.ei.]smile18[./ei.] [.ei.]smile29[./ei.] [.ei.]smile20[./ei.] [.ei.]smile27[./ei.] [.ei.]smile12[./ei.] [.ei.]smile15[./ei.] [.ei.]smile04[./ei.] [.ei.]smile03[./ei.] [.ei.]smile36[./ei.] [.ei.]smile31[./ei.] [.ei.]smile38[./ei.] [.ei.]smile14[./ei.] [.ei.]smile13[./ei.] [.ei.]smile26[./ei.] [.ei.]smile21[./ei.] [.ei.]smile28[./ei.] [.ei.]smile39[./ei.] [.ei.]smile42[./ei.] [.ei.]smile30[./ei.] [.ei.]smile37[./ei.] [.ei.]smile02[./ei.] [.ei.]smile05[./ei.]


Uživatel:
Heslo:
Registrace


OurStories.cz


Psycholožka, terapeutka, lektorka Zuzana Tomášková Prosperio.cz...další zajímavé stránky Toto může být i váš web.
Máte zájem? Jste Přispěvateli a chcete se stát Ověřenými přispěvateli? Jste Ověřenými přispěvateli a chcete se stát
Profi přispěvateli?
Přidejte se k Pomoci začínajícím autorům.
Hledají se pomocníčci I vy se můžete stát administrátory.
Nábor administrátorů

Kdo je tu z členů? Klikni!