Stmívání.eu ~ Twilight Fan Home - FanFiction na pokračování » Padlí andělé nepláčou - prolog

Padlí andělé nepláčou - prologČetla jsem tu už několik povídek, ve kterých se vyskytují andělé. Vždycky je to Bella, alespoň myslím. Tak mě napadlo to trochu otočit. Co když se najde anděl, který je pro nebe příliš hříšný a pro peklo zase moc svatý? Co se s ním stane, když ho nebe i peklo v zájmu zachování svého dobrého či zlého jména vyhostí? A mám otázku: Mám pokračovat? Myslíte, že to stojí za úvahu?

Prolog

Pánbůh se rozhlédl. Kolem něj v tichém zasmušilém kruhu seděla rada svatých, archandělů a andělů. Tvářili se přísně, jen svatému Petrovi jemně škubaly koutky, jako by se snažil nepříliš úspěšně potlačit úsměv. Ještě si pamatoval, jaké to bylo chodit mezi smrtelníky, ještě ano.

„Co s ním uděláme?“ otázal se archanděl Michael. Jeho plamenný meč zaplápolal a zapraskal, jak se těšil na trestnou misi. „To už je potřetí!“

„Potřetí… jenom pokud víme. Kdo ví, kolikrát nám to uteklo,“ bručel polohlasně archanděl Gabriel. Pánbůh se nesouhlasně zamračil. Tady se pochybuje o jeho vševědoucnosti a to nemůže připustit, kam by to vedlo.

„Třikrát, Gabrieli, třikrát. To ovšem nic nemění na tom, že to je až dost. Měl jsem zasáhnout už mnohem dříve, ale je psáno, že Bůh je milosrdný. Kdo to, hrome, do té Bible napsal? Jak mám být spravedlivý a milosrdný najednou?“ povzdechl si Bůh.

„Ale co se vlastně stalo tak hrozného?“ tišil hladinu svatý Petr. „No tak se provinil láskou, no. Nemá náhodou každý milovat bližního svého?“

„To ano, Petře. Ale ne takhle. Anděl strážný má svého chráněnce opatrovat, chránit před nástrahami světskými a střežit před hříchem, a ne ho sám svádět! To už je třetí děvče, které kvůli Edwardovi málem propadlo peklu!“ rozčiloval se Michael a jeho meč znovu zaplápolal.

„Co to s tím hochem je?“ pomyslel si Bůh, „jako by ani nebyl anděl. A ještě k tomu je strážný anděl! Tohle už opravdu prominout nemůžu.“ Zamračil se a všem okolo se na chvíli zastavil dech.

„A  jéje, to nevypadá dobře, mračí se,“ hořekoval v duchu svatý Petr. Měl pro Edwarda slabost, připomínal mu trochu sebe v mladších letech.

„Pane, slituj se,“ ozval se pak váhavě. „Nedalo by se to nějak… je ještě mladý, začátečník. Dej mu ještě šanci. Co kdyby dostal na starost nějakého chlapce, to by snad…“ nedopověděl.

„No ani nápad!“ vykřikl rozhořčeně Michael. „Představte si, že by neodolal pokušení ani v tomto případě! To by nám tu v nebi ještě scházelo. To tak!“

„Tak dost!“ uťal hádku Bůh. „Petře, vím, že máš Edwarda rád, ale novou šanci už dostal dvakrát, a marně. Plané hádky nám nepomohou. Zdá se, že se nám tu objevil další padlý anděl.  Musíme však rozhodnout, jaký bude jeho další osud.“

„Jaképak rozhodování? Kam patří všichni padlí andělé? Do pekla. Vždyť i Lucifer byl kdysi jeden z nás,“ horlil Michael a jeho meč hořel jako pochodeň.

„Ale ti ostatní zhřešili pýchou, touhou po moci, a Edward jen láskou,“ snažil se teď o přímluvu i Gabriel. Ostatní andělé mlčeli. Netroufali si do sporu zasáhnout.

„Jen láskou?“ otázal se Bůh. „Je mi líto, ale mezi hříchy nemůžeme dělat rozdíly. Jedno přikázání jako druhé, žádné se nesmí porušovat, a andělé se jimi musí řídit především. A jiné místo než peklo nemáme. Zavolejte ho!“

Z kruhu andělů a archandělů povstal Rafael a odešel kamsi mezi oblaka. Po chvíli se vrátil. Krok za ním šel se svěšenou hlavou strážný anděl.

„No, ty vypadáš,“ zhrozil se v duchu svatý Petr. „To ses nemohl dát alespoň trochu do pořádku?“

Andělova svatozář jen poblikávala a trousil za sebou peří z křídel. Roucho měl na několika místech potrhané a celé zválené. Tvář měl sklopenou, ale bylo jasně vidět, jak má nateklé rty od polibků a že dříve bledé líce jsou zrudlé studem. Došel před soudnou stolici Boží, zastavil se a zvedl hlavu. Slunce zasvítilo mezi mraky, zalesklo se na jeho bronzových rozcuchaných vlasech a odrazilo se v zelených očích, které se provinile dívaly na kruh svatých a andělů. Ale nezdálo se mu to? V těch očích není jen stud a lítost, zahlédl tam i vzdor.

„Anděli Edwarde, provinil ses již třikrát světskou láskou k osobě, kterou jsi měl ochraňovat a vést po správných cestách životem,“ pronesl Bůh přísným hlasem.

A teď to bylo jasné všem okolo. Vzdor z očí se rozšířil do celého obličeje a Edward trucovitě našpulil rty.

„Tobě se to mluví,“ pomyslel si. „ty nemusíš mít ty holky celý den na očích. A kdyby jen  celý den, ale i celou noc. I v koupelně, i když se převlékají, i když s ostatními děvčaty mluví o klucích… Kdo to má vydržet?“

Bůh se pousmál. Dobře věděl, na co Edward myslí, a začalo mu ho být trochu líto. Už se nadechoval, aby opět jednou projevil své milosrdenství, když tu uslyšel, na co Edward myslí dál.

A ještě ke všemu my strážní andělé slyšíme všechno, na co naši chráněnci myslí, a to je teprve k nevydržení. To bych ho rád viděl na mém místě!“

Tak tohle Pánaboha poněkud naprdlo. Co si to ten capouch andělská nedomrlá dovoluje? On vidí a slyší úplně všechno, je přece vševědoucí, a že by někdy nejradši oslepl a ohluchl. A musí to vydržet. A tohle nedochůdče si dovoluje… Bůh zaplál spravedlivým hněvem.

„Propadls peklu a jako ostatní padlí andělé budiž vyhoštěn z nebes, kam již nadále nesmíš vkročit,“ zahřměl. Pak udeřil blesk a hrom, svatozář nad Edwardovou hlavou se rozsvítila jako žhavý plamen, a jako by tou září vyhořela, zhasla a ztratila se. Z jeho křídel vyšlehl oheň a za chvíli po nich nebylo ani památky. Edwardova tvář se zkřivila lítostí a smutkem, chtěl ještě něco říci, ale vtom ztratil půdu pod nohama, propadl se oblaky a dál padal hvězdným nebem stále níž a níž…

Nebeská rada se rozcházela. Bůh seděl na svém stolci a mračil se. Další, kdo se nezvedal, byl svatý Petr. Počkal, až ostatní odešli, a tiše se zeptal: „Nebyls trochu moc přísný, Pane? Vždyť každý hříšník se může napravit. A Edward má sice pro děvčata slabost, to ano, ale také dobré srdce, slitování, čest a odvahu. Není ho škoda?“

Bůh se pousmál. Zlost už ho přešla, a tak tiše odpověděl: „Nevím, jak ty, Petře, ale já myslím, že s těmihle vlastnostmi si s ním ani peklo nebude vědět rady. Uvidíme…“

xxxx

„Lucifer svolává radu!“ ozývalo se peklem a ze všech průchodů a děr se sbíhali čerti, ďáblové, satani a raraši. Utíkali do hlavní síně.

„Nevíte někdo, o co jde?“ ptali se jeden druhého.

Kolem zástupu čertů právě procházel Belial a zaslechl otázku. „Asi o Edwarda, už má zase nějaký průšvih.“ Prošel kolem davu k hlavní vstupní bráně a byl vpuštěn dovnitř.

Na hlavním pekelném trůnu už seděl Lucifer a kolem něj v kruhu Asmodeus, Abbadon, Marbuel, Samiel a dalších sedm vyšších ďáblů. Dvanáctá židle byla zatím prázdná.

„Pojď, Beliale, už na tebe čekáme,“ popohnal ho Lucifer. Belial došel k prázdné židli a pohodlně se uvelebil.

„Co se děje? Nepletu se, když usuzuji, že zas něco vyvedl Edward?“ zeptal se.

„Nepleteš. Nebe nám ho poslalo jako padlého anděla, ale nechalo mu andělské schopnosti. Ten trouba má slitování a ještě ke všemu slyší všechno, o čem duše hříšníků přemýšlejí, když zakoušejí muka pekelná. A nějak to nemůže vydržet. Máme ho tu teprve týden, a už stačil dvakrát uhasit ohně pod pekelnými kotli. Uspal pekelné psy, kteří mají hříšníky trhat na kousky, a duším vypravuje pohádky, aby utišil jejich výčitky svědomí za hříchy, které na světě spáchaly,“ žaloval Samiel. „A dnes pustil z očistce všecky duše hříšných holek. Že prý zaživa dávaly mužským nebeskou slast a za to si muka nezaslouží.“

Ve tvářích přítomných ďáblů bylo vidět vzrůstající zděšení. Zato Lucifer se neděsil, Lucifer zuřil.

„Co s ním budeme dělat? Nebe ho zpátky nevezme a tady v pekle je ta jeho dobrota na překážku. Vždyť nám tady z toho za chvíli udělá lunapark, kam se bude jezdit na dovolenou. Krucinálfagothimlhergot, jak bychom ho mohli zkazit? Jak by se dala ta dobrota vykořenit?“

„A co z něj udělat bytost tak zlou, že samotnou podstatou náleží peklu? A vybavit ho instinkty zabijáka, touhou po krvi a nezvladatelnými pudy? Až bude mít na svědomí lidské životy, jeho duši to obrátí naruby a svědomí otupí,“ napadlo Beliala.

Luciferovi zaplály oči. „Už vím, kam ho pošlu a co z něj udělám. Přiveďte ho!“

Kruhu satanů problesklo v očích pochopení a ďábelsky se rozesmáli. Ohlušujícím řehotem se k nim blížil Edward, když tu Lucifer luskl prsty a padlý anděl zmizel.

xxxx

V nemocnici v Chicagu zrovna umíral chlapec na španělskou chřipku. U jeho postele stál světlovlasý bledý lékař a váhal.  Přemýšlel dlouho, ponořen do své nejistoty, a tak si ani nevšiml, že chlapec na okamžik přestal dýchat. Jeho srdce se zastavilo, pak se však ozval podivný zvuk jako lusknutí prsty a srdce se znovu rozběhlo. Nikdo si nevšiml, že chlapcova duše odešla a její místo zaujala jiná. Horečkou zpocený chlapec otevřel zelené oči a lékař se rozhodl.

„Kde to jsem?“ pomyslel si Edward. Před chvílí byl ještě v pekle a čekal na svůj trest. A teď je... v posteli? Než se však stačil rozhlédnout, ucítil na svém krku ostrou bolest, která se s neuvěřitelnou rychlostí a krutým pálením rozlila do celého těla.

 

Shrnutí *   DalšíSdílet Sdílet

Diskuse pro článek Padlí andělé nepláčou - prolog:

 1
14.12.2017 [8:47]

ChantalleBookerTak tohle vypadá krásně! Mám slabost pro archanděli. Chvíli jsem uvažovala, jak do toho chceš zakomponovat upíry, ale koukám, že to byla zbytečná starost a ani se vlastně nedivím, jak hravě sis s tím poradila. Jdu hned na další díl :-)).

07.01.2014 [13:33]

LuciaCullen2Mala si pravdu, Hanet. Je to naozaj dobrá poviedka. Idem si prečítať ďalšie kapitoly, lebo sa to naozaj oplatí. Emoticon

15.09.2013 [15:58]

DopeStars Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Toto ma dostalo! Edward anjel a k tomu sukničkár? Silná dávka Emoticon Ale to peklo v Lunaparku by mohlo byť zaujímavé, ak by som tam náhodou skončila... Emoticon
Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon

21.08.2012 [22:30]

BellaSetTak jsem narazila na tvou povídku. Musím upřímně říci, že zpočátku, když tam byly ty jména Michael, Gabriel a když nastoupil sám Pánbůh, jsem se na moment zarazila a řekla si, jestli tohle vůbec chci číst. Emoticon Ale musím se přiznat i k tomu, že vážně lituju, že jsem si myslela, že je to hloupost, protože se mi to skutečně moc a moc líbí. Emoticon

Edward jako padlý anděl, Edward jako milovník žen - dokonalé! Emoticon To mě vskutku nikdy nenapadlo. I když vlastnosti by na toho anděla měl. Emoticon

Jednu věc ale nechápu - Edward se objevil v těle toho chlapce, co umíral na španělskou chřipku. Edward, anděl, tam měl rozcuchané zrzavé vlasy a zelené oči. Když Edward anděl vlezl do těla toho chlapce, bude vypadat tak jak má, že ano?! Emoticon Nevím, možná jsem to prostě špatně pochopila, ale když se vymění duše, tak tělo zůstává stejné, ne?

Promiň za ten zmatek. Emoticon Emoticon

Parádní prolog. Pádím na další kapitolu... Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon

28.07.2011 [13:36]

TerisekkSkvělý nápad. Prolog je moc zajímavý a dobře napsaný. Máš poutavý styl psaní. Prolog mě velmi zaujal a těším se na další díl. Jsem zvědavá, jak se bude odvíjet následující děj.
Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon

04.06.2011 [20:25]

VampE4BJo, ehm, děkuji ti. Čtu tvou povídku v mé čtečce knih a už jsem daleko, je to vážně napínavé! Skvěle píšeš! A ještě jednou ti děkuji za název programu... Emoticon Emoticon Emoticon

03.06.2011 [11:19]

VampE4BPáni! Je to krása a vidím, že jsi přidala svoji povídku na ulož.to, to mě dostalo. Je to však výborný nápad, neboj se, nehodlám ho kopírovat!

Chtěla jsem se zeptat, jak se ti podařilo přeformátovat tvůj článek do pdf formátu!

Jak se jmenuje ten program? JEstli bys si mohla odpověď napsat do mých článků, kdekoli, třeba do drabble, nehodlám tímto svůj článek propagovat, jestli to vyznělo takhle!

Jinak se mi moc líbí tvůj nápad, je vážně origoš. Takže, jdu číst! Emoticon Emoticon Emoticon

 1

Přidat komentář:

Nick:

Text:

[.ei.]smile41[./ei.] [.ei.]smile34[./ei.] [.ei.]smile33[./ei.] [.ei.]smile06[./ei.] [.ei.]smile01[./ei.] [.ei.]smile08[./ei.] [.ei.]smile19[./ei.] [.ei.]smile10[./ei.] [.ei.]smile17[./ei.] [.ei.]smile22[./ei.] [.ei.]smile25[./ei.] [.ei.]smile09[./ei.] [.ei.]smile07[./ei.] [.ei.]smile32[./ei.] [.ei.]smile35[./ei.] [.ei.]smile40[./ei.] [.ei.]smile24[./ei.] [.ei.]smile23[./ei.] [.ei.]smile16[./ei.] [.ei.]smile11[./ei.] [.ei.]smile18[./ei.] [.ei.]smile29[./ei.] [.ei.]smile20[./ei.] [.ei.]smile27[./ei.] [.ei.]smile12[./ei.] [.ei.]smile15[./ei.] [.ei.]smile04[./ei.] [.ei.]smile03[./ei.] [.ei.]smile36[./ei.] [.ei.]smile31[./ei.] [.ei.]smile38[./ei.] [.ei.]smile14[./ei.] [.ei.]smile13[./ei.] [.ei.]smile26[./ei.] [.ei.]smile21[./ei.] [.ei.]smile28[./ei.] [.ei.]smile39[./ei.] [.ei.]smile42[./ei.] [.ei.]smile30[./ei.] [.ei.]smile37[./ei.] [.ei.]smile02[./ei.] [.ei.]smile05[./ei.]


Uživatel:
Heslo:
Registrace


OurStories.cz


Psycholožka, terapeutka, lektorka Zuzana Tomášková Prosperio.cz...další zajímavé stránky Toto může být i váš web.
Máte zájem? Jste Přispěvateli a chcete se stát Ověřenými přispěvateli? Jste Ověřenými přispěvateli a chcete se stát
Profi přispěvateli?
Přidejte se k Pomoci začínajícím autorům.
Hledají se pomocníčci I vy se můžete stát administrátory.
Nábor administrátorů

Kdo je tu z členů? Klikni!