Stmívání.eu ~ Twilight Fan Home - FanFiction na pokračování » Nespavost 4

Nespavost 4Čtvrtou část pro vás napsala RoseDublest...

Proč právě on?
Tato část je ve slovenštině i v češtině.

O co jde? Shrnutí

Potom jej podal isté papiere, Isabella  sa na ne prekvapene dívala.

„ Potrebujem aby ste tohto chlapca, dali do starostlivosti jeho matke, za žiadnych okolností otcovi, súd sa bude konať o týždeň, všetko je už zaobstarané, matka si vás zajtra najmä, poprosím úplnú diskrétnosť, ten chlapec je pre nás veľmi dôležitý“

Isabella iba nemo prikývla, pre ňu známi upír sa ešte raz otočil a svojím úsmevom jej naznačil že chyby sa u neho nepripúšťajú. Zaklapli dvere a Isabella ostala sama v kancelárii s hŕbou papierov. Otvorila zložku chlapca, čítala si jeho stručný životopis, životopis otca i matky. Nedokázala pochopiť ale prečo je pre nich ten chlapec taký dôležitý?

V tom jej zazvonil mobil.

„Zase Alice“

Povzdychla si a otvorila mobil.

„ Áno Alice?“

„ Bella to nesmieš! Nesmieš ten prípad vziať! Za žiadnu cenu! Ten chlapec sa nikdy nesmie stať upírom! Je ti to jasné? On by bol príliš nebezpečný v ich rukách! Pre všetkých!...“

„Počkaj Alice!“

Okríkla ju Isabella do telefónu, absolútne nevedela o čom jej to hovorila, bola úplne zmätená.

„ Alice, kto čo? Ten chlapec je pre nás nebezpečný ak ho premenia, oni ho chcú premeniť?“

„ Áno Bella, chcú, ten chlapec....“

****

Edward Masen prežil aj so svojím kamarátom Jacobom Blackom na druhý deň v škole peklo, absolútne nevedeli o čom je na hodinách reč, a toto trýznenie dokopal na správnu koľaj riaditeľ, ktorý si týchto dvoch chlapcov zavolal o veľkej prestávke ku sebe do riaditeľne. Totižto obaja dneska prespali väčšinu hodín.

Zo školy obaja odchádzali svieži a vyrehotaní, ani takáto vec ich nedokázala rozhádzať. Dnes Jacob viezol Edwarda domov, keďže Edwardove Volvo ešte hodnú chvíľu pobudne v servise áut.

Edward poďakoval Jackovi a už si to šinul vysmiaty ku domu, jeho úsmev zamrazilo dosť hlučné hádanie sa jeho rodičov. Už si na to celkom zvykol, ale dnes to bolo omnoho hlasnejšie, také hlasné ako nikdy predtým.

Pred dverami sa zastavil a načúval.

„Elizabeth! Ako si to predstavuješ mu to nepovedať! On ťa znenávidí!“

„On ma znenávidí alebo ty?! Je to len pre jeho dobre, je mi jasné že sa mu to najprv nebude páčiť ale nakoniec uvidí že je to tak lepšie“

„Lepšie? Pche, Elizabeth, odtrhnúť dieťa od jedného z rodičov nikdy nie lepšie!“

„Čože?“

Zašeptal Edward nevedomky a vstúpil do domu. Rodičia v kuchyni strnuli a pozerali na Edwarda stojaceho na prahu kuchyne.

„Ahoj Edward“

 

Sladkým hlasom na neho prehovorila matka

 

„Kedy ste mi to chceli povedať?“

„A čo drahúšik?“

 

Edwardova matka sa pokúšala o niečo nemožné, a to o ukľudnenie Edwarda. Edward v tejto chvíli svoju matku znenávidel. Vždy ju mal rád, ale nie tak ako svojho otca. Nechápal prečo mu to matka robí ťažšie než to je.

„Vy sa idete rozvádzať..“

 

Zašeptal zlomene Edward.

 

„Zlatíčko... no áno... ale je to len pre tvoje dobro...“

 

„Pre moje dobro! Mama veď ja nedokážem žiť bez jedného z vás, tak ako to môže byť pre moje dobro?“

Zakričal na ňu Edward zo slzami v očiach, rýchlo sa zvrtol a po schodisku vybehol do svojej izby kde sa zamkol.

 

„Edward, Edward no ták, nechaj si to vysvetliť.“

 

Prosila Edwardova matka za dverami.

 

„Tu už nie je čo vysvetľovať, ja ťa nenávidím“

 

Vykríkol Edward tieto tri bolestivé slová, bol až príliš naštvaný a nešťastný na to aby najprv rozmýšľal a až potom konal.

 

„Dátum súdneho konania je už daný, o týždeň, takže už s tým nič neurobíš!“

 

Vykríkla zlovestne matka na svojho syna a odišla preč. Po 10 minútach ticha a Edwardových vzlykov sa ozvalo zaklopanie. Edward sa ani neunúval povedať „ďalej“. Do izby vkročil Edwardov otec, na tvári mu sedela maska zúfalstva, tak moc svojho syna miluje a nevie si predstaviť že by bol bez neho. Prisadol si za neho a oblapil ho svojími mužnými rukami.

„Pššt Edward to bude dobré“

 

Šepkal pomedzi Edwardovými vzlykmi, ale dobre vedel že nič nebude dobré, buď skončí bez matky alebo bez otca.

„Prečo oci, prečo?“

 

Nechápal Edward a zmohol sa len na túto trápnu vetu.

„Neviem synu, je mi to ľúto...“

****

 

„Áno Bella, chcú, ten chlapec, Edward Masen, on ak ho premenia bude mať hroznú schopnosť, nesmie to vyhrať jeho matka jednoducho nesmie!“

 

Kričala Alice na Isabellu v telefóne.

 

„Si si istá Alice?“

 

„Áno, bohužiaľ áno, stopercentne istá.“

 

Zašeptala Alice smutne do telefónu. Bella zaklapla telefón, potrebuje mať pokoj, potrebuje premýšľať. Zavolala Natha a povedala mu že si potrebuje ísť niečo vybaviť, pravdaže Nathe vedel že to nie je iba o vybavovaní. Bella odišla.

 

Zamierila si to ku lesu, sadla si na veľký kameň a začala premýšľať. Pravdaže poznala Demetriho Volturia, ale prečo práve jeho poslali za ňou, možnože vedeli o nenávisti ktorú ona cítila ku nemu. Už viac krát ju chcel znásilniť, prestrašne po nej túžil a tak sa zrodil nápad o manželovi. Jediný kto v ich rodine nemá druha je už len Emmet a tak sa stal obetným baránkom on. Vždy keď prišla rodina Volturiových ku nim na „milú“ návštevu, teda na návštevu kde vždy niečo od nich chceli sa hrali na krásnu 3 párovú rodinku.

 

Bola škoda že raz Jasperovi ušli zuby a zabil pár ľudí, vďaka tomuto boli Cullenovi zaviazaní Volturiovcom, a teraz treba splatiť dlh.

 

„Sakra Isabella niečo vymysli!“

 

Nadávala si Isabella v duchu, nechcela ohroziť svoju rodinu ale ani nikoho iného. Na tom kameni sedela vážne dlho, stále rozmýšľala čo také vzácne urobí ten chlapec, keď ho tak moc chcú, ale jedno vedela, musí určite ochrániť svoju rodinu.


 

Rose byla tak hodná, že svou část si nechala i přeložit od češtiny. Takže pro ty, kteří se v slovenštině tolik neorientují, tu je i česká verze...

Potom jí podal jisté papíry, Isabella se na ně překvapeně dívala

 

„Potřebuji, aby jste chlapce dali do péče jeho matce, za žádných okolností otci, soud se bude konat za týden, všechno je už vyřízené, matka si vás najme, poprosím o úplnou diskrétnost, ten chlapec je pro nás velmi důležitý.“

Isabella jen němě přikývla, pro ni známý upír se ještě jednou otočil a svým úsměvem jí naznačil, že chyby se u něj nepřipouštějí. Zaklaply dveře a Isabella zůstala v kanceláři sama s kupou papírů. Otevřela složku chlapce, četla jeho stručný životopis, životopis otce i matky. Nedokázala ale pochopit proč je pro ně ten chlapec tak důležitý?

V tom jí zazvonil mobil.

„Zase Alice.“

Povzdechla si a otevřela mobil.

„Ano Alice?“

„Bello, nesmíš! Nesmíš ten případ vzít! Za žádnou cenu! Ten chlapec se nikdy nesmí stát upírem! Je ti to jasné? On by byl příliš nebezpečný v jejich rukou! Pro všechny!…“

„Počkej Alice!“

Okřikla ji Isabella do telefonu, absolutně nevěděla, o čem jí to říkala, byla úplně zmatená.

„Alice, kdo? Co? Ten chlapec je pro nás všechny nebezpečný pokud ho přemění, oni ho chtějí přeměnit?“

„Ano Bello, chtějí, ten chlapec…“

****

Edward Masen přežil i se svým kamarádem Jacobem Blackem na druhý den ve škole peklo, absolutně nevěděli o čem je na hodinách řeč, a toto trýznění dokopal na správnou kolej ředitel, který si oba chlapce zavolal o velké přestávce k sobě do ředitelny. Totiž oba dneska prospali většinu hodin.

Ze školy oba odcházeli svěží a vysmátí, ani taková věc je nedokázala rozházet. Dnes Jacob vezl Edwarda domů, když Edwardovo Volvo ještě nějakou chvíli pobude v autoservise.

Edward poděkoval Jackovi a už si to šinul vysmátý k domu, jeho úsměv zmrazilo dost hlučné hádání se jeho rodičů. Už si na to celkem zvyknul, ale dnes to bylo o mnohem hlasitější, tak hlasité jako nikdy předtím.

Před dveřmi se zastavil a poslouchal.

„Elizabeth! Jak si to představuješ mu to neříct! On tě bude nenávidět!“

„Bude mě nenávidět on anebo ty?! Je to jenom pro jeho dobro, je mi jasné, že se mu to nejdřív nebude líbit, ale nakonec uvidí, že je to tak lepší“

„Lepší? Pche, Elizabeth, odtrhnout dítě od jednoho z rodičů nikdy není nejlepší!“

„Cože?“

Zašeptal Edward nevědomky a vstoupil do domu. Rodiče v kuchyni strnuli a podívali se na Edwarda stojícího na prahu kuchyně.

„Ahoj Edwarde“

Sladkým hlasem na něj promluvila matka

„Kdy jste mi to chtěli říct?“

„A co drahoušku?“

Edwardova matka se pokoušela o něco nemožného, a to o uklidnění Edwarda. Edward v této chvíli svoji matku nenáviděl. Vždy ji měl rád, ale ne tak jako svého otce. Nechápal proč mu to matka dělí těžší než to je.

„Vy se budete rozvádět…“

Zašeptal zlomeně Edward.

„Zlatíčko…no ano…ale je to jenom pro tvoje dobro…“

„Pro moje dobro! Mami, vždyť já nedokážu žít bez jednoho z vás, tak jak to může být pro moje dobro?“

Zakřičel na ni Edward se slzami v očích, rychle se otočil a po schodech vyběhl do svého pokoje, kde se zamkl.

„Edwarde, Edwarde no tak, nech si to vysvětlit“

Prosila Edwardova matka za dveřmi.

„Tady už není co vysvětlovat, já tě nenávidím“

Vykřikl Edward tato tři bolestivá slova, byl až příliš naštvaný a nešťastný na to, aby nejdřív rozmýšlel a až potom konal

„Datum soudního řízení je už dané, za týden, už s tím nic nenaděláš!“

Vykřikla zlověstně matka na svého syna a odešla pryč. Po deseti minutách ticha a Edwardových vzlyků se ozvalo zaklepání. Edward se ani nenamáhal říct „dále.“ Do pokoje vešel Edwardův otec, na tváři mu seděla maska zoufalství, tak moc svého syna miluje a nedokáže si představit, že by byl bez něho. Přisedl si za něho a objal ho svýma mužnýma rukama.

„Pššt Edwarde, bude to dobré.“

Šeptal mezi Edwardovými vzlyky, ale dobře věděl, že nic nebude dobré, buď skončí bez matky anebo bez otce.

„Proč tati, proč?“

Nechápal Edward a zmohl se jen na tuto trapnou větu.

„Nevím synku, je mi to líto…“

****

„Ano Bello, chtějí, ten chlapec, Edward Masen, on pokud ho přemění bude mít hroznou schopnost, nesmí to vyhrát jeho matka, jednoduše nesmí!“

Křičela Alice na Isabellu v telefonu.

„Jsi si jistá Alice?“

„Ano, bohužel ano, stoprocentně jistá“

Zašeptala Alice smutně do telefonu. Bela zaklapla telefon, potřebuje mít klid, potřebuje přemýšlet. Zavolala Nathovi a řekla mu, že si potřebuje jít něco vyřídit, pravda byla, že Nath věděl, že to není jenom vyřizování. Bella odešla.

Zamířila si to k lesu, sedla si na velký kámen a začala přemýšlet. Pravda byla, že znala Demetriho Volturi, ale proč právě jeho poslali za ní, možná věděli o nenávisti, kterou ona cítila k němu. Už víckrát ji chtěl znásilnit, hrozně po ní toužil a tak se zrodil nápad o manželovi. Jediný kdo v jejich rodině nemá druha je už jenom Emmett a tak se stal obětním beránkem on. Vždycky, když k nim přišla rodina Volturiových na „milou“ návštěvu, teda na návštěvu, kde vždycky něco od nich chtěli, tak si hráli na krásnou rodinku se třemi páry.

Byla škoda, že jednou Jasperovi ujely zuby a zabil pár lidí, díky tomu byli Cullenovi zavázaní Volturiovým a nyní bylo třeba splatit dluh.

„Sakra Isabello, něco vymysli?“

Nadávala si Isabella v duchu, nechtěla ohrozit svoji rodinu, ale ani nikoho jiného. Na tom kameni seděla vážně dlouho, stále přemýšlela, co tak vzácného udělá ten chlapec, když ho tak moc chtějí, ale jedno věděla, musí určitě ochránit svoji rodinu.


Navíc tu máme malou změnu. Annah momentálně nefunguje internet, než ho bude mít opravený, Nespavost budu vkládat já. Takže další část posílejte na email CindyChambell@seznam.cz
Děkujeme za pochopení. ;)Sdílet Sdílet

Diskuse pro článek Nespavost 4:

Přidat komentář:

Nick:

Text:

[.ei.]smile41[./ei.] [.ei.]smile34[./ei.] [.ei.]smile33[./ei.] [.ei.]smile06[./ei.] [.ei.]smile01[./ei.] [.ei.]smile08[./ei.] [.ei.]smile19[./ei.] [.ei.]smile10[./ei.] [.ei.]smile17[./ei.] [.ei.]smile22[./ei.] [.ei.]smile25[./ei.] [.ei.]smile09[./ei.] [.ei.]smile07[./ei.] [.ei.]smile32[./ei.] [.ei.]smile35[./ei.] [.ei.]smile40[./ei.] [.ei.]smile24[./ei.] [.ei.]smile23[./ei.] [.ei.]smile16[./ei.] [.ei.]smile11[./ei.] [.ei.]smile18[./ei.] [.ei.]smile29[./ei.] [.ei.]smile20[./ei.] [.ei.]smile27[./ei.] [.ei.]smile12[./ei.] [.ei.]smile15[./ei.] [.ei.]smile04[./ei.] [.ei.]smile03[./ei.] [.ei.]smile36[./ei.] [.ei.]smile31[./ei.] [.ei.]smile38[./ei.] [.ei.]smile14[./ei.] [.ei.]smile13[./ei.] [.ei.]smile26[./ei.] [.ei.]smile21[./ei.] [.ei.]smile28[./ei.] [.ei.]smile39[./ei.] [.ei.]smile42[./ei.] [.ei.]smile30[./ei.] [.ei.]smile37[./ei.] [.ei.]smile02[./ei.] [.ei.]smile05[./ei.]


Uživatel:
Heslo:
Registrace


OurStories.cz


Psycholožka, terapeutka, lektorka Zuzana Tomášková Prosperio.cz...další zajímavé stránky Toto může být i váš web.
Máte zájem? Jste Přispěvateli a chcete se stát Ověřenými přispěvateli? Jste Ověřenými přispěvateli a chcete se stát
Profi přispěvateli?
Přidejte se k Pomoci začínajícím autorům.
Hledají se pomocníčci I vy se můžete stát administrátory.
Nábor administrátorů

Kdo je tu z členů? Klikni!