Stmívání.eu ~ Twilight Fan Home - FanFiction na pokračování » Božská Bella - 10. kapitola

Božská Bella - 10. kapitolaZáchrana Edwarda se trošku zvrtla. Přijde někdo na pomoc zoufalé bohyni, nebo bude unesena Amorem?

10. kapitola

 

Edward:


Ozvala se obrovská ráda, a pak někdo rozrazil dveře. Skrze mlhu prachu jsem osobu neviděl, ale i tak jsem přesně věděl, kdo se za mlhou ukrývá.
„Ne! Je to past! Musíš okamžitě zmizet!“ křičel jsem a vyšvihnul jsem se na nohy. Bella ke mně vykročila a díky tomu už jsem se jí konečně mohl zadívat do očí. Měla v nich vztek, strach, ale zároveň i nepochopitelné množství něhy.
„Pojď!“ sykla a táhla mě za ruku.
„Bello, je to past! Odleť, nebo jak to vy bohové děláte. Musíš okamžitě vypadnout.“ Bella sebou při slově bohové cukla a vyvalila na mě oči, ale ignorovala to.
„Nemluv hlouposti, nenechám tě tady!“
„Pozdě, má milá,“ ozval se posměšný hlas za našimi zády. Oba jsme se s trhnutím otočili. Před námi stál Amor. Automaticky jsem Bellu schoval za sebe a vzdorovitě vypjal hruď. Nikdo na Bellu ani nesáhne! I kdyby mě to mělo stát život!
„Amore?! Tedy Eriku?!“ vydechla nevěřícně Bella, ale přitom nenápadně pokukovala po mně, jak jsem na její přeřek zareagoval. Já však z Amora nespouštěl pohled.
„Nemusíš se snažit, Bells, vše jsem mu řekl. Ale nepozval jsem tě sem, abychom mluvili o Edwardovi. Pojď ke mně,“ šeptl Amor klidně a usmál se na ni svůdným úsměvem, až mě žárlivostí píchlo u mého mrtvého srdce.
Přinutilo mě to více se zády natisknout na její drobné tělo. Chtěl jsem mít jistotu, že tu se mnou stále je. I když mi ve spáncích pulzoval adrenalin a nenávist, kterou jsem k Amorovi cítil, nikdy jsem nebyl šťastnější, že je tu teď Bella se mnou.
„Ne, nejsem tu, abych s tebou setrvala. Je ti, doufám, jasné, že svým činem jsi udělal zřejmě největší hloupost ve svém životě? Obrátil ses proti bohům! Proti vlastní vůli jsi zadržoval mého svěřence, aniž by se dopustil nějakého činu, ale především sis rozezlil mě!“
Amor se začal hlasitě smát.
„A ty si snad myslíš, že mám z tebe strach?!“
„Měl bys mít!“
„Bello, Bello, Bello. Stále jsi dítě. Opravdu si myslíš, že bych se pouštěl do takové akce a neměl esa v rukávu?! Nejsem tak hloupý, jak si myslíš. Rozhlédni se, nasaj pachy, zaměř sluch. Zřejmě sis toho do teď nevšimla, když jsi měla tolik práce dostat se co nejrychleji k Edwardovi, ale všude kolem jsou stovky upírů, kteří čekají na můj rozkaz. Dej mi záminku a nikdo z vás nepřežije.“
Belle se zrychlil dech a více se mi natiskla na záda.
„Tak co takhle začít jednat? Takhle to dopadnout nemusí. Nechci ti ublížit, Bells. Tak se přede mnou
přestaň schovávat. Copak takhle se chová mocná bohyně?! Schovává se za podřadného upíra?! Zklamala jsi mě.“
Bella se zachvěla, a pak se kolem mě protáhla. Udělala ode mě sotva krok a hned jsem jí stál po boku.
„Nemám náladu se s tebou vybavovat!“ sykla a zamračila se na něj.
„Dej mi to dítě, Isabello, a vše může skončit! Nechám jít tebe i Edwarda!“
„Dotkneš se ho a urvu ti hlavu,“ zavrčela a zachvěla se.
Najednou se z rohů začaly vynořovat černé bytosti. Příšery, které jsem znal z hororů. Škubl jsem sebou a zastínil před nimi Bellinu postavu. Bella si však mého počínání nevšímala, stále soustředěně hleděla na Amora. Výhrůžně jsem zavrčel, když se k nám postavy začaly drát. Byl z nich cítit chlad a své obličeje schovávaly za rouškou smrti. K mému zděšení si nás ale ani nevšimly. Rozestavily se do kruhu okolo nás a výstražně syčely na upíry, kterými byla místnost vyplněna. Všichni na nás výhružně syčeli, ale stejně jako já byli zmateni z postavy ochraňující nás. Nikdo nevěděl, co dovedou, a nebyl jsem si jistý, jestli to ví i Bella.
„Tohle se nemusí stát! Vzdej se, Amore!“ sykla a výhružně na něj zasyčela.
„Tohle je teprve začátek!“
„Jak myslíš,“ řekla s pousmáním, a pak se otočila čelem k upírům. Zavřela oči a vypadalo to, jako by se soustředila. Pak s tichým „promiň“ rozhodila ruce a vypustila oslňující štít. Ve stejnou chvíli jako by mi myšlenky vymizely. Nemyslel jsem na nic, necítil jsem nic. Když náhle se mi hlavou rozezněl ten nejkrásnější hlas, byl plný autority a já okamžitě pocítil k tomuto hlasu nesmírnou úctu a respekt. Chtě nechtě jsem ho musel poslechnout, ať už by mi říkal cokoli.
„Odložte zbraně, nebojujte! Okamžitě odejděte. Omezujte pití lidí a zaměřte se na zvířata. Vyhýbejte se Volteře. A hlavně! Neposlouchejte rozkazy Amora! Není váš pán!“
Jako na povel horda upírů utekla. Mé tělo dělalo to, co hlas řekl. Musel jsem odejít. Bella se na mě usmála, stiskla mi ruku, a pak obrátila svou pozornost k Amorovi. Nechtěl jsem odejít! Nechtěl jsem ji znovu opustit! Nechtěl jsem opustit naše dítě. Mé srdce se trhalo na kusy, ale nemohl jsem neuposlechnout hlas bohyně. Jakkoli jsem se snažil, mé tělo si umanulo svou a odešlo.
„Nenechám tě v tom, Bells!“ zavolal jsem za ní, a pak zmizel v nitru noci.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Isabella:


Stála jsem ve středu kruhu mých stínů. Bylo to snad poprvé, co jsem je vědomě zavolala. I když jsem věděla, že ti upíři by mi neublížili, nebyla jsem si jistá, zda by náhodou nějaký z nich nestačil zaútočit na Edwarda, dokud bych je neodvolala. Nerada jsem používala tuto schopnost, byla jsem příznivcem svobodné vůle, ale Edward musel odejít. Byla jsem si jistá, že toto nebyl Amorův vrchol a s obavami jsem očekávala, co vytasí příště. V každém případě by Edward nepřežil. Nedokázala bych si odpustit, že zemřel kvůli mně. Že jsem zabila otce svého dítěte.

Automaticky jsem ochranitelsky stiskla bouličku na mém bříšku. Postarám se o tebe, maličký. Nikdo mi tě nevezme. Šeptla jsem v myšlenkách děťátku.
Amor mě s pozdviženým obočím sledoval.
„To není fér, ty taky musíš kazit každou zábavu!“ zafňukal a uraženě zkřížil ruce. Tomu jsem se musela uchechtnout, ale větší rozptylku jsem si nedovolila.
„K věci, Amore! Vytas to nejlepší, co máš! Nemám na tebe moc času!“
„Doufal jsem, že to řekneš,“ zazubil se Amor, a pak luskl prsty. Najednou jsem uslyšela zpoza stěny chraplavé vrčení. Ale tohle vrčení nevydávali upíři. Zmateně jsem přeběhla pohledem po stěně, ale nic neviděla. Stále jen ten ohavný zvuk.
„Co je to?!“
„Bello, seznam se s mými měniči!“ vykřikl Amor a jako na povel stěnu prorazili tři asi čtyřmetroví obrovští vlci. Jen tak tak se vešli pod strop. Vyděšeně jsem vypískla a odskočila ke stěně.
Byli tak obrovští!
Stíny na můj nával stresu zareagovaly a nervózně se začaly vrtět. Vlci udělali sotva krok, ale i tak už mi byli skoro na dosah paže. Divoce vrčeli a cenili zuby.
Teď! Na můj povel stíny vyrazily. Jako mlha je obalily. Vlci vystrašeně uskakovali a snažili se stíny setřást. Občas se jim to i povedlo, ale stíny byly neodbytné.
Vyjeveně jsem zírala na tu podívanou. Nikdy jsem je neviděla útočit… nebo co to vlastně dělají.
Když stín obalil celého vlka, zachvěl se, a pak se místností rozlehla rudá záře, když jsem se zadívala na zem, uviděla jsem zohaveného muže ležícího v kaluži krve. Popáleniny byly až do masa a měl zlomený vaz.
Vyděšeně jsem vykřikla. Tohle jsem nikdy nechtěla udělat! Vždyť to byl ještě kluk!
„Dost!“ zakřičela jsem z plných plic. Všichni se na mě obrátili. Stíny se začaly vzpouzet, když ucítily, že je znovu stahuji za bránu. Naštvaně prskaly, syčely a pištěly. Nakonec se mi to však povedlo.
Udýchaně jsem klesla na kolena a dlaněmi se opřela o zem.
Slyšela jsem, jak ke mně jdou tlumené kroky, ale neměla jsem sílu na to vzhlédnout.
Amor mě popadl za krk a zvedl mě nad sebe. Visela jsem jak hadrová panenka. Stíny ze mě vysály skoro veškerou energii. Jen jsem na Amora chraplavě zavrčela.
„Ani jsem nedoufal, že to bude tak snadné. Nečekal bych, že se přizabiješ sama,“ rozesmál se Amor. Vzdorně jsem mu plivla do obličeje. Rozzuřeně zařval a hodil mě na zem. Sykla jsem bolestí, když mé tělo dopadlo zády na tvrdou zem.
„Už toho mám dost! Svažte ji!“ sykl Amor ke dvěma, teď již, mužům. Oba na sobě měli jen volné kraťasy.
Do vzduchu mě zvedli dvoje silné paže. Vztekle jsem sebou házela, kousala a škrábala. Nebylo mi to však k ničemu platné. Bylo jich moc a byli příliš silní. Předtím jsem to ani nevnímala, ale teď jsem
zřetelně pociťovala, jak ze mě dítě čerpá energii. Bojovala bych, ale byla jsem vyčerpaná a jen tak tak jsem se držela na nohou.
„Opatrně na ni! Je až příliš cenná!“ sykl Amor.
„Ty parchante! Jak jsi mohl zradit bohy?!“ zavrčela jsem jeho směrem.
„Ty nevíš, jaké to je být stále přehlížen. Zeus ani okem nezavadil o ubohého Amora, podřadného boha. Kašlal na mě! Stejně jako všichni ostatní z nebeských výšin! I ty jsi mnou opovrhovala! Ale teď se vše změní! Teď mě i sám Zeus bude prosit na kolenou, abych jej nechal žít!“
„Bohové jsou mocnější než ty!“
„To možná ano, ale s tvou pomocí už ne!“
„Jsi blázen, když si myslíš, že bych ti pomáhala!“
„Zlatíčko, nebudeš mít na výběr. Znám velice silné přesvědčovací metody.“
„Bohové se o tom dozvědí! Zabijí tě!“
„Dost možná, že se o mně dozvědí, ale to už budeme tisíce mil odtud. Nejen ty máš štít.“
S tím jsem se rozplakala. Vše, na čem mi kdy záleželo, ztrácím. Edward je pryč a to malé ve mně již od svého narození bude žít bez svobodné vůle a volnosti. Tohle jsem přece nechtěla!
„Dobrá, půjdu s tebou a dobrovolně, ale až se to malé narodí, dáš mu svobodu a necháš mě jej odnést Edwardovi.“
„Tak to si nemyslím. Za prvé, dost pochybuji, že mi teď utečeš a za druhé, potřebuju ho. Je nepostradatelnou součástí mého plánu.“
Měniči v čele s Amorem a bohužel s mým středem utíkali za Volterru. Zrovna jsme běželi přes louku, která vedla k lesu. Já nepřestávala křičet a s nadějí doufala, že na záchranu ubohé bohyně a jejího nenarozeného dítěte ještě není příliš pozdě.
Když v tu chvíli se událo moc věcí najednou. Z lesa vyběhla černá postava a přímo před námi se rozzářilo oslňující světlo.
Pousmála jsem se. Edwarde…

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tak co tomu říkáte? :) Do konce mám naplánované tak 2 - 3 kapitoly. Tak vydržte! :)Sdílet Sdílet

Diskuse pro článek Božská Bella - 10. kapitola:

 1
16.12.2011 [22:31]

BellaSwanCullen8 Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon

5. monacullen
14.12.2011 [19:14]

Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon

14.12.2011 [17:44]

mima19974Dokonalé!!!! Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon

14.12.2011 [7:04]

Funny1 Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon

13.12.2011 [22:10]

eMCullenČlánek jsem ti opravila, ale kdybych neměla hotovou víc než půlku, vrátila bych ti ho zpátky. Neopravila sis chyby, které jsem ti minule vypsala + další.

+ dvoum -> dvěma

+ shoda podmětu s přísudkem

+ přímá řeč

Dávej si, prosím, příště pozor a neignoruj vypsané chyby. Díky.

12.12.2011 [17:00]

eMCullenAhoj, článek ti posílám k opravě, máš v něm chyby:

+ čárky

+ špatné dělení slov

+ překlepy

Chyb tam máš opravdu hodně, tak si je oprav a zaškrtni "článek je hotov".

 1

Přidat komentář:

Nick:

Text:

[.ei.]smile41[./ei.] [.ei.]smile34[./ei.] [.ei.]smile33[./ei.] [.ei.]smile06[./ei.] [.ei.]smile01[./ei.] [.ei.]smile08[./ei.] [.ei.]smile19[./ei.] [.ei.]smile10[./ei.] [.ei.]smile17[./ei.] [.ei.]smile22[./ei.] [.ei.]smile25[./ei.] [.ei.]smile09[./ei.] [.ei.]smile07[./ei.] [.ei.]smile32[./ei.] [.ei.]smile35[./ei.] [.ei.]smile40[./ei.] [.ei.]smile24[./ei.] [.ei.]smile23[./ei.] [.ei.]smile16[./ei.] [.ei.]smile11[./ei.] [.ei.]smile18[./ei.] [.ei.]smile29[./ei.] [.ei.]smile20[./ei.] [.ei.]smile27[./ei.] [.ei.]smile12[./ei.] [.ei.]smile15[./ei.] [.ei.]smile04[./ei.] [.ei.]smile03[./ei.] [.ei.]smile36[./ei.] [.ei.]smile31[./ei.] [.ei.]smile38[./ei.] [.ei.]smile14[./ei.] [.ei.]smile13[./ei.] [.ei.]smile26[./ei.] [.ei.]smile21[./ei.] [.ei.]smile28[./ei.] [.ei.]smile39[./ei.] [.ei.]smile42[./ei.] [.ei.]smile30[./ei.] [.ei.]smile37[./ei.] [.ei.]smile02[./ei.] [.ei.]smile05[./ei.]


Uživatel:
Heslo:
Registrace


OurStories.cz


Psycholožka, terapeutka, lektorka Zuzana Tomášková Prosperio.cz...další zajímavé stránky Toto může být i váš web.
Máte zájem? Jste Přispěvateli a chcete se stát Ověřenými přispěvateli? Jste Ověřenými přispěvateli a chcete se stát
Profi přispěvateli?
Přidejte se k Pomoci začínajícím autorům.
Hledají se pomocníčci I vy se můžete stát administrátory.
Nábor administrátorů

Kdo je tu z členů? Klikni!